Unge i verdensmesterlære

De bedste unge giver tips og tricks til begyndere i et trygt, anerkendende miljø i Haslev Unicykelklub.

Vi vil gerne lære dem at køre på et-hjulet cykel. Men det er ikke det eneste, vi vil give dem med i rygsækken

Malene Jensen

Der er næppe mange foreninger, hvor du som begynder oplever at kunne træne sammen med en regerende verdensmester. Men det kan du i Haslev Unicykel Klub, HUCK. Her praktiseres i vid udstrækning mesterlære. Du giver det, du har lært, videre til andre. Også selvom du er i gang med at forberede dig på deltagelse i internationale konkurrencer.

Alle underviser alle

HUCK adskiller sig fra mange andre foreninger ved, at du under opvarmningen kan se den 18-årige kvindelige elitecyklist tage den 13-årige nybegynderdreng i hånden. Opvarmningen symboliserer i sig selv, at unicykling både er et individuelt og et fælles projekt. Et projekt, hvor deltagerne er afhængige af hinanden.

Om Haslev Unicykelklub

HUCK

 • blev stiftet i 1995
 • har 50 medlemmer – primært i alderen 8-18 år
 • har en ligelig fordeling mellem drenge og piger
 • er en af landets 17 unicykelklubber
 • har ulønnede trænerne

Sådan er kulturen

”Sådan er kulturen bare,” fortæller Katrine, som har kørt på unicykel i otte år og er regerende verdensmester i disciplinen individuel freestyle.

”Det var jo også den måde, jeg selv kom i gang med at køre. Nemlig ved at der var en mere erfaren, der hjalp mig i gang. Det kan selvfølgelig være irriterende, hvis du lige er i gang med at træne nogle bestemte momenter i dit program. Men omvendt er det jo også total livskvalitet, når du ser de nye lykkes med forskellige elementer af det at køre på unicykel. Og så må jeg jo bare træne mit program på nogle andre tidspunkter.”

Individuel udvikling - fælles anerkendelse 

Èn gang om måneden får medlemmerne mulighed for at vise, at de rykker sig. Alle har en selvvalgt udfordring, hvor de viser, hvilke færdigheder de har tilegnet sig i løbet af den sidste måned. Der er ikke tale om en form for eksamen, men snarere en mulighed for, at den enkelte får lov til at vise, hvor han eller hun er i sin udvikling. Og der bliver klappet lige begejstret, uanset om det er helt enkle eller mere avancerede færdigheder, der vises frem.

Realistiske mål

I HUCK bliver der bevidst arbejdet med udgangspunkt i realistiske delmål. De gør meget ud af at rose den enkelte, når målene nås - og de bruge denne oplevelse af succes til at udfordre dem til at komme videre.

Jeg bliver helt høj af at give nogle skrøbelige børn lidt mere selvtillid

Malene Jensen

De ”skæve eksistenser” trives

”Jeg vil gerne give de unge noget med i rygsækken – jeg bliver helt høj af at give nogle skrøbelige børn lidt mere selvtillid,” lyder det fra træneren, der uddyber:

”Vi vil gerne udvikle medlemmernes evne til at være en del af et fællesskab og især hjælpe de ”skæve” med at lære at navigere i et fællesskab. Derudover vil vi også gerne udvikle den generelle evne til at kunne rumme forskelligheder.”

Gode råd fra HUCK

 • Det handler om at tilknytte trænere, der kan lide at være sammen med børn og unge – og som ikke kun er der, fordi deres egne børn er med.
 • Træning på tværs af alder og niveau bør være en del af foreningens DNA. Det gør det nemmere at tage kammerater med. Det gør miljøet attraktivt for alle, der har været gennem 1., 2., og 3. hold–systemet og for dem dem, der ofte er blevet valgt fra
 • Tydelige rammer om aktiviteten. Der skal ikke være tvivl om, hvem der bestemmer!

Her passer man ind

Der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem drenge og piger i HUCK, hvor der til gengæld er en karakteristisk del af deltagerne, der har prøvet en masse andre aktiviteter uden rigtig at have fået fornemmelsen af at passe ind. Men det gør de her.

Trænerne bestemmer

Klubben bestræber sig på at etablere et trygt miljø, hvor der skal være plads til den enkelte. Et anerkendende miljø, hvor du ikke skal kunne meget for at få ros. Men hvor der heller aldrig er tvivl om, hvem der bestemmer. For det gør trænerne. Og de accepterer ikke, hvis nogle forsøger at sætte sig udover fællesskabet. Tydelige voksne skaber nogle trygge rammer.

Tydelige trænere bærer værdierne

Præmisserne for fællesskabet og aktiviteten er ikke debat, hvilket ser ud til at forløse en masse kreativ energi. For HUCK er i vid udstrækning en brugerdrevet forening, hvor udøverne ikke har en forventning om at blive serviceret. De tager ofte ansvar for såvel egen som andres læring.

HUCK har klare værdier, der lyder på

 • 100 procent nej til drilleri
 • fællesskab
 • mesterlære

Men værdierne behøver ikke at stå på et stykke papir. Det er i vid udstrækning trænerne, der er de primære værdibærere.

Bare gå i gang

De udstikker rammerne - men udøverne oplever sig i vid udstrækning medinddraget. Som Katrine forklarer det: ”Selvom trænerne tydeligt viser, at de bestemmer, er der masser af indflydelse. Hvis du har lyst til at lave noget, så gør du det. Så er det bare at gå i gang.”

Hvad kan vi lære af HUCK?

Et brugerdrevet struktureret frirum

 • I en verden, hvor unge er på 24/7, og hvor du selv er ansvarlig for at lykkes, og hvor der ikke er mange frikvarterer - opleves HUCK som en slags oase. Her er der er trygt og godt at være. Måske handler det om, at det er lykkedes at få etableret en unik form for struktureret frirum. Rammerne er ikke til forhandling, men indenfor rammerne er der plads til at udfolde den individuelle unikhed.
 • Dette ser ud til at fungere rigtig godt for såvel den mainstream unge, der har brug for et break i et hektisk ungdomsliv med mange bolde i luften - og den udfordrende unge, der oplever det som rart, at der er klare rammer, hvis de skal lykkes med blot at holde en enkelt bold i luften.
 • HUCK ser også ud til at være lykkedes med at skabe en brugerdreven forening, hvor udøverne ikke har en forventning om at blive serviceret – men i høj grad tager ansvar for såvel egen som andres læring.
 • En del af nøglen til, at det lykkes i HUCK er, at det ikke forventes at unge tager ansvar - de får ansvar. Og når de får ansvaret overdraget af voksne, der har høje forventninger til, at de kan varetage opgaven, så er denne tillid i høj grad med til at booste kreativiteten.