Vellykket samarbejde mellem skole, SFO og foreningsliv

I landsbyen Ulstrup i Favrskov Kommune i Østjylland har institution, folkeskole og idrætsforening et velfungerende samarbejde om tilbud med motion og bevægelse for byens børn og unge.

Nogle gange er det rigtig godt at være på tværs. Det ved de i DGI Østjylland, hvor landsdelsforeningen har hjulpet med at bygge bro mellem idrætsforening og kommunale institutioner i Favrskov Kommune.

Projekt Ulstrup i bevægelse

Gennem samarbejdsprojektet Ulstrup i bevægelse har Ulstrup Idrætsforening

  • skabt flere arrangementer og nye initiativer i samarbejde med dagplejere, børnehave, SFO, skole og kommune.
  • fået flere borgere til at dyrke motion og bevare lysten til at fortsætte.

Eksempler på tiltag:

Idrætsforeningen har deltaget på forældremøder i skole og børnehave og fortalt om tilbud.
Dagplejere og børnehaver har lånt hallen i dagtimerne. Ledere fra kommune, SFO og idrætsforening har haft roller som koordinatorer, der har sikret, at der blev tænkt på tværs og involveret forskellige behov og befolkningsgrupper.

Ulstrup SFO og SFO Klub har fået DGI Certifikat

Projekt Ulstrup i bevægelse er officielt afsluttet. Men koordinatorerne fra kommune, institutioner og forening mødes stadig og diskuterer, hvordan de kan anvende og understøtte hinandens ressourcer. Den løbende dialog er afgørende for gejst, udvikling og samarbejde.
I sommeren 2014 fik Ulstrup SFO og SFO Klub et DGI Certifikat. Pædagogerne har været gennem fem moduler med en instruktør fra DGI og lært en masse – fra ny viden om hjernens ombygning til brugbare øvelser i motorik.

Læs mere: DGI-certificeringen er hjemme hos SFO og klub i Ulstrup

Fakta om DGI Profilskole

DGI Profilskole er en oplagt metode og et oplagt læringsforløb til at integrere skolereformen på de danske folkeskoler. DGI og Dansk Skoleidræt har udviklet konceptet sammen siden 2012. Det sætter fokus på idræt, leg og bevægelse som en naturlig og integreret del af hverdagen i en skole, børnehave eller skolefritidsordning. Personalet skal gennem 3 moduler af 5 timer. Derudover kan der for eksempel tilkøbes undervisning i:

  • Forældreinvolvering
  • Fokus på fysik i frikvarterer
  • Fokus på street-aktiviteter

For at få et certifikat skal der være udarbejdet en bevægelsespolitik.

Den første profilskole var Hulvej Skole i Horsens.

Læs folderen: DGI Profilskole – idræt, leg og bevægelse