Vigtig lovændring om børneattester er vedtaget

Fra 1. juli får Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser automatisk besked, når en forening modtager en ’positiv’ børneattest.

Idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Børneattesten viser blandt andet, om vedkommende tidligere er dømt for en seksualkrænkelse begået mod børn og unge.

> Sådan indhenter foreningen en børneattest

Indtil nu har idrætsforeninger også været forpligtet til at give besked til Udelukkelsesnævnet, hvis de har modtaget en ’positiv’ børneattest. Det sidste er ikke altid blevet gjort, men lovændringen sørger for, at underretningen til Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser fremover sker automatisk.

Udelukkelsesnævn får automatisk besked

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har fremsat lovforslaget, som nu er vedtaget og træder i kraft pr. 1. juli i år. Lovændringen betyder, at Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser, som består af en repræsentant fra DIF, DGI og Dansk Firmaidræt, fremover automatisk vil få besked, hvis en forening modtager en ’positiv’ børneattest.

Idrættens hovedorganisationer har længe arbejdet med denne lovændring, fordi ændringen vil give den organiserede idræt bedre mulighed for at forhindre, at en person, som er dømt for seksuelle krænkelser eller overgreb begået mod børn, har adgang til at være træner eller frivillig. Hovedorganisationerne får samtidig bedre mulighed for at kontakte de berørte foreninger med råd og vejledning.

Forebyg seksuelle krænkelser

I forebyggelsen af seksuelle krænkelser anbefaler DGI, at foreninger

> DGI's råd til en effektiv samværspolitik