Vigtig lovændring om børneattester er vedtaget

Fra 1. juli får Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser automatisk besked, når en forening modtager en ’positiv’ børneattest.

Idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Børneattesten viser blandt andet, om vedkommende tidligere er dømt for en seksualkrænkelse begået mod børn og unge.

> Sådan indhenter foreningen en børneattest

Indtil nu har idrætsforeninger også været forpligtet til at give besked til Udelukkelsesnævnet, hvis de har modtaget en ’positiv’ børneattest, men lovændringen betyder, at underretningen til Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser fremover sker automatisk.

Udelukkelsesnævn får automatisk besked

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har fremsat lovforslaget, som nu er vedtaget og træder i kraft pr. 1. juli i år. Lovændringen betyder, at Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser, som består af en repræsentant fra DIF, DGI og Dansk Firmaidræt, fremover vil få besked, når en forening modtager en ’positiv’ børneattest.

Idrættens hovedorganisationer har længe arbejdet med denne lovændring, fordi ændringen vil give den organiserede idræt bedre mulighed for at forhindre, at en person, som er dømt for seksuelle krænkelser eller overgreb begået mod børn, har adgang til at være træner eller frivillig. Hovedorganisationerne får samtidig bedre mulighed for at kontakte de berørte foreninger med råd og vejledning.

Alle sager med en positiv børneattest i foreningslivet er ulykkelige sager. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at det bliver håndteret forkert.

Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI

Forebyg seksuelle krænkelser

I forebyggelsen af seksuelle krænkelser anbefaler DGI, at foreninger

> DGI's råd til en effektiv samværspolitik

Skærpelser i loven om børneattester

I 2021 kom den såkaldte skolelærerparagraf - straffelovens § 223 - med på børneattesten. Derfor fremgår det nu af børneattesten, hvis en træner er dømt for at have haft et seksuelt lærer-elev-forhold til et barn mellem 15 og 17 år.

I foråret 2022 vedtog folketinget så, at oplysning om plettede eller 'positive' børneattester sendes direkte til Seksualkrænkelsesnævnet, som er et nævn nedsat idrættens hovedorganisationer. Den ny praksis trådte i kraft den 1. juli 2022.