17 foreninger er med i DM i Foreningsudvikling 2017-18

Et nyt felt af DM-foreninger tager form til dysten om DM i forenigsudvikling 2017-18. Se her hvilke foreninger, der melder klar:

DM-foreninger i årgang 2016-17 tegner de første streger ved konferencen i september 2016 på Gerlev Idrætshøjskole.

Se feltet af DM-foreninger, som starter deres deltagelse i DM i Foreningsudvikling 2017-18. En del af dem fortæller også, hvad de vil med deres indsats:

DGI Nordjylland

Søsportsklubben Vilsund

Aarestrup Gymnastik- & Idrætsforening

DGI Midtjylland

Spøttrup Sport & Motion

er en fusion af to gamle foreninger - nu med cirka 1000 medlemmer, som dyrker ni forskellige aktiviteter.

Spøttrup Motion & Sport er to gamle foreninger, Balling VUIF og Vestsalling UIF, som fusionerede den 1. januar 2017. De skriver: "Vi er nu en flerstrenget forening med 1000 medlemmer fordelt på 9 forskellige aktiviteter. Vi er kommet rigtig langt med organiseringen, men vi tror på at vi ved at deltage i DM, kan nå endnu længere, ved at få beskrevet alle opgaver i organisationen, og få alle ca. 70 funktioner besat."

SIF Cykling deltager i DM i Foreningsudvikling "for at skabe mere og flere aktiviteter omkring vores klub. Vi skal sikre at klubben bliver endnu mere interessant for såvel eksisterende  som nye medlemmer og deres familier, så klubånden styrkes.

Vi arbejder med en skøn sportsgren som har potentiale til at favne endnu flere udøvere, hvilket dog forudsætter, at vi tilpasser vores aktiviteter til nutidens "forbrugsmønster" i forhold til sport og idræt, så det harmonerer bedre med skole, familie og socialt liv."

DGI Østjylland

Aarhus Studenternes Volleyballforening (ASV)

Solbjerg IF

Stjær BK

DGI Sydøstjylland

SDU Sport

vil skabe større synlighed udadtil og et stabilt grundlag i organisationen.

SDU Sport fortæller, at de vil skabe "større synlighed udadtil, for på den måde at få skabt motivation for medlemmerne.

SDU Sport vil også "arbejde med, at skabe et stabilt grundlag internt i organisationen. De to grundlæggende ideer skal hjælpe SDU Sport til at skabe et motiverende grundlag for frivillighed og dermed en følelse af fællesskab som bygger på mere end bare sport."  

Dagnæs IF

vil udvikle gode rammer for instruktører og gymnaster.

Dagnæs IF skriver, at "Vi er med i DM i foreningsudvikling, fordi vi vil udvikle os. Vi vil skabe gode rammer for instruktører og gymnaster. Og fordi det lyder spændende."

Erritsø G&IF, Svømning har gennem den seneste tid haft udskiftning i en stor del af bestyrelsen. De skriver, at "vi er gået i gang med den helt store forårsrengøring for at få overblik over arbejdsmetoder og tilbud. Vi har brug for at få overblik over vores organisation, få professionaliseret vores bestyrelse og italesat specifikke fokusområder. Vi ser det derfor som en oplagt mulighed at være med i DM i Foreningsudvikling. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få af kompetente konsulenter for at opnå de mål, vi har sat os."

DGI Sydvest

Gørding Lourup IF

vil styrke deres forening som en medspiller i lokalsamfundet

Gørding Lourup IF skriver at de vil forstærke foreningens "evner til at udvikle og tilpasse foreningen til lokalsamfundets bedste."

Bestyrelse og udvalg skal fremover bruge mere tid på ledelse. Bestyrelsen "skal kikke fremad i stedet for som nu, hvor vi ’kun’ er eksperter i driftsopgaver."

Esbjerg Airsoft og Hardball

DGI Sønderjylland

Genner IF

vil udvikle både foreningen og lokalsamfundet.

Genner IF fortæller, at de er med i DM i Foreningsudvikling, for at "hente inspiration til kreativ udvikling for både nye og eksisterende aktiviteter og målgrupper for at udvikle foreningen og lokalsamfundet."

Bov Idrætsforening

DGI Fyn

Fraugde GIF, Gymnastik, ønsker at udvikle deres forening til "en mere attraktiv forening for alle aldersgruppe.r" Det skal gøre Fraugde GIF mere synlig.

"Det håber vi kan bidrage til, at vi får flere frivillige, der vil give en hånd med til de praktiske gøremål i løbet af sæsonen," skriver Fraugde GIF.

DGI Nordsjælland

Lynge Uggeløse Idrætsforening (LUI)  samler i dag langt den største del af den organiserede idræt i Lynge-Uggeløse. Det har LUI en ambition om at blive ved med, og - skriver LUI - "derfor er det vigtigt for os at være på forkant med tidens trends, så vi fortsat kan tilbyde aktiviteter for alle. Vi vil gerne arbejde med såvel nye aktiviteter som med nye måder, vi kan samarbejde og kommunikere på."

DGI Storstrømmen

Bogø Idrætsforening er med I DM, fordi "Vi ønsker at være Danmarks bedste Idrætsforening! Og vi ønsker fortsat at være en social idrætsforening, hvor alle skal kunne dyrke den motion, som er god for mig og dig.  Bogø Idrætsforening er for alle, unge og gamle."