DM går direkte i blodet

Ny undersøgelse viser, at et mere optimistisk syn på fremtiden og øget fokus på ledelse er tydelige gevinster blandt foreninger, der har været med i DM i foreningsudvikling.

De redskaber DM-foreningerne får, mens mesterskabet kører, giver dem et positivt syn på fremtiden Foto: Palle Skov

”Den inspiration vi fik, gik direkte i blodet,” siger en leder fra Badmintonklubben Blans Sundeved, som deltog i DGI’s DM i Foreningsudvikling i perioden september 2013 til maj 2014.

Udtalelsen stammer fra en undersøgelse af DM i Foreningsudvikling, som netop er offentliggjort. Det er Karsten Østerlund, idrætsforsker ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet i Odense, der står bag, og undersøgelsen er den tredje i rækken fra SDU – én for hvert år DGI har kåret Danmarksmestre i foreningsudvikling.

Samme hovedtræk

I den ny undersøgelse fokuserer Karsten Østerlund på enstrengede foreninger, dvs. foreninger, der er organiseret omkring en idræt, mens fokus i forskernes undersøgelser tidligere har været på flergrenede foreninger.

Det ændrer dog ikke hovedtrækkene i resultaterne i forhold til tidligere. Konklusionerne viser, at når man sammenligner med kontrolforeninger, dvs. tilsvarende foreninger, som ikke har været med i DM i Foreningsudvikling, så oplever DM-foreningerne

  • Mere markante ledelsesmæssige ændringer og flere frivillige
  • Øget motivation og optimisme
  • Flere fleksible idrætsaktiviteter. Det gør kontrolforeningerne dog også
  • Bedre forståelse af DGI som samarbejdspartner

Markant større fremtidstro

Når det gælder foreningernes vurdering af fremtiden, er forskellen mellem kontrolforeninger og DM-foreninger ret markant.

Det gælder alle de undersøgte emner. Se for eksempel foreningernes vurdering af flg. udsagn om fremtiden, som i undersøgelsen er fem år (procenter for kontrolforeninger i parentes efter udsagnet):

  • 100 procent af DM-foreningerne vurderer, at det vil lykkes af skaffe et tilstrækkeligt antal frivillige (73 procent)
  • 94 procent ser generelt positivt på fremtiden (75 procent)
  • 94 procent vurderer, at foreningen vil klare sig i konkurrencen med andre idrætstilbud, herunder kommercielle aktører (56 procent)
  • 69 procent forventer et stigende antal medlemmer (44 procent)

Det er nærlæggende - helt uvidenskabeligt og ikke en del af undersøgelsen - at foreslå foreningsledere, der ønsker sig et mere optimistisk syn på fremtiden, at tilmelde deres forening til næste runde af DM i Foreningsudvikling, som starter med en konference i september.

Dog kommer man nok ikke uden om, at DM-foreningernes  markante optimisme ikke blomstrer af sig selv, men hænger sammen med både den tid og den inspiration DM-foreningerne får øje for, når de går i gang med at udvikle deres forening. For eksempel siger en leder fra Hørning Puls om startkonferencen:

”Der var meget inspiration at hente på opstartskonferencen, synes jeg. Om vi direkte har brugt noget af det, ved jeg ikke. Men der, hvor det lukker op, er, at den viser, at der er mange muligheder.”

Se program for dette års konference i Vejen Idrætscenter.

Større fokus på ledelse

Karsten Østerlund konkluderer, at ”det strategiske arbejde med synlighed, kommunikation, frivillighed og facilitetsudnyttelse – og det selvvurderede udbytte heraf – er øget” set i forhold til undersøgelse nummer et og to.

I årgang 2013-14 arbejder flere foreninger mere intensivt med det, og de har stort udbytte af det. De har også fremgang i antallet af frivillige, men ikke mere end DM‐foreninger fra de første to år.

Det understreger ifølge Karsten Østerlund en tendens til at ”arbejdet med den ledelsesmæssige side af foreningsudvikling udgør en meget væsentlig – og endda tendentielt voksende – del af arbejdet med DM.”

Undersøgelsens resultater udgives i deres helhed i en rapport fra SDU og senere udgiver DGI Leder- og Foreningsforum, som står bag DM i Foreningsudvikling, resultaterne i kort form.