Find inspiration til foreningsudvikling

I forbindelse med DM i foreningsudvikling udgives hvert år et hæfte, der samler de bedste historier fra foreningerne. Læs hæfterne i højre side og se flere gode ideer på denne side.

Se alle disse gode ideer fra foreningerne

Find flere gode ideer under Ja kampagnen i højre side eller andre steder på DGI Foreningsledelse.