Foreningsudvikling driver ny udvikling

Det giver mening at udvikle sin forening i hverdagen og ved særlige lejligheder som DM i Foreningsudvikling. Se videoen og få forskernes råd.

1. Vær sammen om udviklingen, 2. Bare gør det og 3. Vær åben! Så enkle er forskernes råd til foreninger, der vil i gang med ny udvikling. 

Rådene stammer fra en undersøgelse af DM i Foreningsudvikling. Undersøgelsen, er udarbejdet af Karsten Elmose-Østerlund og Christian Røj Jørgensen, fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Det er måden ...

Forskerne slår fast, at DM i Foreningsudvikling kan noget særligt. Det skyldes den måde, DM får foreningerne til at arbejde på. I undersøgelsen, skriver forskerne, at DM i Foreningsudvikling formår at ”skabe mening hos hver enkelt forening, fordi foreningerne selv driver forandringerne. De driver dem tæt på, ja, faktisk i deres egen hverdag.” Det betyder, at der ikke er langt fra tanke til handling.

De 3 vigtige punkter

Forskerne afdækker også nogle opmærksomhedspunkter, som kan hjælpe foreninger til at få udbytte af deres udviklingsforløb. Det gælder uanset om de er kommende deltagere i DM i Foreningsudvikling eller bare gerne vil arbejde med udvikling.

Hvis man går ind i en forandringsproces, så skal det være for at ville forandre – ikke bare for at gøre som vi gør nu.

Foreningsleder i SDU-undersøgelse

Her de tre punkter:

1. Vær sammen om udviklingen

Foreningslivet er båret af mennesker og fællesskab. Derfor er det afgørende, at være flere om udviklingen frem for at placere arbejdet på få hænder. Foreningens succes afhænger af deres evne til at involvere og samarbejde på tværs af medlemmer og frivillige. Det gør arbejdet hensigtsmæssigt, effektivt og bæredygtigt, når det bliver forankret hos flere. Det er givtigt at oprette grupper og udvalg, som har fokus på at skabe gode rammer for udvikling og optimalt med klart definerede opgaver. Formandskabet kan også uddelegeres på flere – ikke mindst i flerstrengede foreninger. Det gør det muligt at opdele formandsposten efter interesse og gør posten mere dynamisk og overskuelig.

Der er bare ét råd: Se at komme i gang! Ja, det er faktisk det første - og det sværeste.

Foreningsleder i undersøgelsen

2. Bare gør det

Flere foreninger nævner, at det kan være svært at komme i gang. Det kan være uoverskueligt og nogle gange næsten skræmmende at skulle gøre op med vaner og traditioner. Men foreninger, der har gennemført et udviklingsforløb, anbefaler andre at gribe modet og sætte i gang med at afprøve nye ideer og initiativer.

Der skal ikke være for meget plejer over det. Men selvfølgelig er der en kultur og en tradition i vores forening, som vi også skal værne om. Vi skal bare hive den gode del med videre.

Foreningsleder i SDU-undersøgelsen

3. Vær åben

En forudsætning for at udvikle sig, er at være klar til at afvige fra ’plejer’ og være åben overfor anderledes idéer og inpy. Det er vigtigt at være åben over for nye målgrupper, nye samarbejdspartnere og nye behov hos medlemmer og frivillige.

Det kræver at man som forening kan omsætte inspiration og idéer til handling. Forskerne skriver, at ”Derfor bør man forsøge ikke at forkaste nye idéer, fordi de ved første øjekast virker umulige og irrelevante.”

Jo, men det [DM i Foreningsudvikling] har jo gjort, at vi er på forkant med en masse ting i stedet for hele tiden at være på bagkant.

Foreningsleder i SDU-undersøgelsen