Fra hemmeligt møde til fælles puls

Fællesskab er gymnastikkens styrke, mens fitness har fleksibiliteten, der tiltrækker nye medlemmer. Hvordan forenes de to kulturer bedst i en moderne træningskultur?

DGI Inspiration 2014 viste med over 60 moduler i gymnastik, fitness og foreningsudvikling gymnastikkens mange knopskydninger Foto: Bent Nielsen

Et hemmeligt møde i en blød sofa blev starten på fusionen mellem Hørning Motion og Hørning IF Gymnastik. Det afslører formanden for den ny forening, der kom til at hedde Hørning Puls.

”Vi skulle egentlig snakke samarbejde om et yogahold, og så endte det med, at inden vi gik derfra, blev vi enige om, at vi måske skulle fusionere i stedet for,” siger formand for Hørning Puls Anne-Marie Aebeloe i en undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet fra juni 2015. 

Fra den ene dag til den anden blev Hørning Puls dobbelt så stor og en forening med tilbud til alle mellem nul og hundrede år.

Læs mere i "Fusion lå lige til højrebenet

Forskellige kulturer

Så nemt går det ikke alle steder, hvor traditionsrige gymnastikforeninger og nye fitnessafdelinger forsøger at nærme sig hinanden.

Det bunder i kulturforskelle. Temaet Gymnastik og fitness i fælles takt i Udspil nr. 5 2015 beskriver, hvordan kulturerne brydes:

  • Fællesskabet og medlemmernes engagement er typisk stærkest i gymnastikken, mens fleksibiliteten er fitnessforeningernes styrke. 
  • Gymnastikforeninger er gode til at fastholde medlemmer, mens fitness tiltrækker nye – især voksne.

Det afspejles i DGI’s medlemsopgørelse, der viser, at på fem år – fra 2009-2014 - har ”Træning i motionscenter” tiltrukket 18.000 voksne i aldersgruppen 25-59 år, mens gymnastik har mistet 9.000 i samme aldersgruppe.

Social eller kommerciel kapital

I undersøgelsen ”Social kapital i gymnastik og fitness” fra 2014 peger Karsten Østerlund post. doc. ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet på, at hvis vejen til flere voksne medlemmer går gennem fleksibelt organiserede fitnessaktiviteter, kan det ske på bekostning af social kapital i foreningerne.

Dermed kan foreningerne miste deres eksistensberettigelse til  kommercielle centre.

En tredje vej?

Karsten Østerlund lægger også op til en diskussion om fællesskab eller fleksibilitet er et spørgsmål om enten/eller? Er der en tredje vej? spørger Østerlund:

”En tredje vej, som gør det muligt både at forøge medlemstallet i den foreningsorganiserede gymnastik og samtidig øge andelen af deltagende og engagerede medlemmer?” 

Udspil giver hermed spørgsmålet videre ikke kun til gymnastik- og fitnessforeninger, men også til andre idrætsforeninger: Hvad mener I? Send jeres historie om, hvordan man bedst kombinerer fleksibilitet og fællesskab til udspil@dgi.dk.