Vinderne af DM i Foreningsudvikling 2016 er …

Tim 0-100, Faaborg Badminton Klub og Purhus IF vinder DM i foreningsudvikling 2016. Årets fiduspræmier går til VIF Mors.

Se hele kåringen her:

De tre vindere af DM i Foreningsudvikling 2016 - vestjyske Tim GIF, fynske Faaborg Badminton Klub og kronjyske Purhus IF  - blev kåret i en festlig finale på Gerlev Idrætshøjskole lørdag den 24. september.  Årets fiduspræmie får VIF Mors for deres indsats for at involvere unge

24 foreninger har været med i mesterskabet siden september sidste år. En jury har vurderet deres indsats og udvikling. Ved finalen i Gerlev motiverede jury-medlemmerne deres valg.

VIF Mors

 • Hører hjemme i Morsø Kommune
 • Har 1100 medlemmer
 • tilbyder håndbold, fodbold, gymnastik, løb, motion, badminton, tennis, volleyball, senioridræt og fritidsklub
 • har ifm. DM i Foreningsudvikling taget initiativ til ungeudvalg, ungestrategi, boble- og idémøde m.m.
 • Er medlem af DGI DGI Nordjylland
 • vifmors.dk

Fidus til Vild i VIF 

Årets fiduspræmie går til VIF Mors. Tine Karlshøj, tidligere formand for AGF Gymnastik, som vandt DM i Foreningsudvikling i 2015, motiverer juryens valg:

"Fidusen går til en forening, der som mange andre foreninger har stor opmærksomhed om at have en samlende effekt i lokalområdet. Et af målene – og dem var der mange af -  var at etablere et ungeudvalg, en strategi for unge og at få flere unge medlemmer," siger Tine Karlshøj.

Til Fiduspræmien har juryen netop fokus på at finde den forening, som gør en særlig indsats for at involvere unge i foreningsarbejdet. VIF Mors har dannet et ungeudvalg, der har involveret flere unge gennem et idemøde for unge mellem 16-30 år. Resultatet er flere aktiviteter for børn og unge igangsat af unge, for eksempel kids/teen badminton, ungehold i motionscentret, springhold for efterskoleelever.

"I juryen vurderer vi, at realiseringen af et ungeudvalg og den årlig idedag er blevet meget tydelig som en udviklende kraft for bestyrelsen," siger Tine Karlshøj og fortsatte

"Så et godt råd er – hold fokus på det. Så når I også flere af de andre mål. Vil man de unge, er det hårdt arbejde, der ikke bare sådan kan besluttes fra oven af en bestyrelse. Involver, giv plads og tag ideer alvorligt. I får Fiduspræmien for at involvere unge og lægge voksenstyringen væk. Især sloganet Vild i VIF signalerer kraft og energi," siger den tidligere DM-vinder.

Tim 0-100

 • Hører hjemme i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Har 650 medlemmer
 • tilbyder fodbold, håndbold, billard, kroket, gymnastik og idræt om dagen
 • har ifm. DM i Foreningsudvikling engageret borgerne i 25 sociale, kulturelle og sportslige arrangementer, skabt en fælles hjemmeside, moderniseret Tim Hallen m.v.
 • Er medlem af DGI Vestjylland
 • timgif.dk

Tim 0 til 100 - en klar fortælling

Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, begrunder valget af den første af tre ligeværdige vindere af DM i foreningsudvikling 2015-2016. Titlen går til Tim GIF, der i hele forløbet har samarbejdet med Tim Badmintonklub, Tim Borgerforening  og Tim Hallen under navnet Tim 0-100.

"Det, der gør, at denne forening vinder er, at samtidig med, at de når deres ambitiøse mål, så formår de også at kommunikere en klar fortælling. Deres fortælling rummer en indsats, der dækker flere aktiviteter og nye relationer, faciliteter og kommunikation," siger Esben Danielsen og lister en række konkrete indsatsen, som betyder at

 • borgere i Tim naturligvis kan motionere, gå eller løbe – men også læse og spise sammen
 • man vil alle aldersgrupper, så et stisystem binder børne – og ældreinstitutioner sammen/man skal mødes
 • hallen skal kunne bruges af alle aldersgrupper – og økonomien - den skaffer man en stor del af selv
 • og så skal man jo nemt kunne finde informationer om alle lokalområdets aktiviteter dvs. på én fælles platform.

"Rummelighed 0-100 år, tempo 0-100 km/t og kvalitet/engagement på 100 procent kendetegner Tim- projektet," siger Esben Danielsen.

Faaborg Badminton Klub

 • Hører hjemme i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Har 108 medlemmer
 • tilbyder badminton
 • har ifm. DM i Foreningsudvikling taget initiativ til skolesamarbejde for 0-2.kl., 3.-6. kl. og valghold 7.-9.kl, sjov lørdag, familieaktivitet og aktiviteter for asylanter
 • Er medlem af DGI Fyn
 • faaborgbadmintonklub.dk

Faaborg BK giver den fuld smadder

Søren Østergård, leder af Center for Ungdomsstudier, motiverer juryens anden DM-vinder. DM-titlen går til Faaborg Badminton Klub, som står for en idræt, hvor det i den grad er op ad bakke. Idrætsgrenen virker støvet, medlemmerne falder fra og klubkassen er tæt på tom.

"Man kunne trække stikket eller give den fuld smadder," siger Søren Østergård. 

Klubben sætter gang i mere samarbejde, flere aktiviteter og får flere medlemmer og måske bedre økonomi. Det nye er blandt andet

 • Skolesamarbejde for 0-2.kl., 3.-6. kl. og valghold 7.-9.kl
 • Sjov lørdag, familieaktivitet, aktiviteter for asylanter og slagboldsamarbejde med andre foreninger

"Der er kommet supermeget energi og folk har lyst til at give den en skalle. Den daglige drift er sat mere i system. Frivillige anerkendes og trænere uddannes – resultat: Sammenholdet i klubben øges og flere vil gerne være frivillige," siger Søren Østergård, og slutter:

"Foreningen vinder, fordi den viser vejen. Det KAN lade sig gøre at vende skuden – nogen kalder det en turn around."

Purhus IF

 • Hører hjemme i Randers Kommune
 • Har 600 medlemmer
 • tilbyder gymnastik, fitness, badminton, fodbold, bordtennis, floorball, dart, og petanque
 • har ifm. DM i Foreningsudvikling taget initiativ til skolesamarbejde, borgerundersøgelse, nye voksenhold, tak-for hjælpen aften til frivillige m.m.
 • Er medlem af DGI Østjylland
 • purhusif.dk

Nye veje i Purhus 

Den tredje vinder, kronjyske Purhus IF, fik velvalgte ord - og også rim - med på vejen af Charlotte Bach Thomassen, generalsektetær i Det Danske Spejderkorps.

"Denne forening har gang i rigtig mange ting og når langt med en systematisk udviklingsproces. Det handler om stædighed. Fundamentet er lagt med gode idrætshuse – nu skubbes udviklingen videre.

Hold oprettes på baggrund af borgerundersøgelser – I ved, hvad borgerne ønsker og opretter hold efter det. Aktiviteter testes på bæredygtighed via events," siger generalsekretæren og nævner en række eksempler:

 • Nye målgrupper tiltrækkes i samarbejde med sundhedscenter – gåhold, cykelhold og outdoorfitness 
 • Skolesamarbejdet udvides med frikvarteraktiviteter
 • Aktiviteter i ferier, idrætstimer og foreningsaktivitet bindes bedre sammen. Foreningen øger kvalitet, puls og socialt engagement.
 • En aktivitetsudvikler hjælper med at etablere enkle aktiviteter i idrætterne
 • En PR-hjælper øger udvalgenes markedsføring af nye aktiviteter

"Det giver tid til fest. Frivilligfesten bruges udover anerkendelse også til at evaluere og få nye ideer til bestyrelsen," siger Charlotte Bach Thomassen.

Purhus IF vinder for sit udviklings-DNA, og fordi de tager afsæt i fakta, når de vurderer lokalområdets behov for idræt og motion. Purhus IF har mod, prøver nyt og  lukker ned, for det, der ikke virker