Det kan I bruge Foreningsservice til

DGI Foreningsservice giver jer et bedre overblik over de informationer, der vedrører dig og din forening.

Gennem DGI Foreningsservice kan din forening:
 

 • Tilmelde til kurser, skole, lejre m.m. og holde overblik over de tilmeldte.
 • Lave en komplet dokumentationsrapport til ansøgning om kommunalt tilskud til kurser.
 • Holde oversigten med bestyrelses- og udvalgsmedlemmer ved lige. Forbind oversigten med din forenings hjemmeside - så er den altid opdateret. Send mails til bestyrelsen.
 • Finde alle tidligere instruktører og bestyrelsesmedlemmer, som har været på DGI arrangementer.
 • Holde oversigten med instruktører og trænere ved lige. Forbind listen med din forenings hjemmeside. Så er den altid opdateret. Send mails til instruktører.
 • Få overblik over instruktørernes kompetencer, dvs. kurser og certificeringer.
 • Ændre adresse. Mail og mobil-nr. følger med ud på jeres hjemmeside.
 • Beskrive foreningen samt oprette links og mailadresser.
 • Præsentere foreningens aktivitetstilbud.
 • Bestille tryksager, bannere, grafisk hjælp m.v. til foreningspris i DGI's printshop.
 • Oprette og styre en gaveindsamling til et nyt klubhus, en kunstgræsbane o.l.
 • Benytte indkøbscentral med kopimaskiner, printere og forbrugsvarer til foreningens kontorhold.

Foreningsservice: Login

 
Login til DGI Foreningsservice

Alle foreningens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan gå ind i Foreningsservice. Hvis du er oprettet, kan du få et brugernavn og adgangskode. Se videoen om, hvordan det gøres i praksis!

Mere onlinetilmelding - meld til og fra online

Med online-tilmelding kan du selv tilmelde dig eller dine instruktører til kurser, arrangementer, stævner osv. Du får også mulighed for selv at ændre din tilmelding, hvis du for eksempel ombestemmer dig med hensyn til T-shirt-størrelse eller hellere vil have et andet kursusmodul. Du kan også ganske enkelt afmelde dig et arrangement. Fra Foreningsservice kan du sende en tilmeldingsopfordring til en instruktør, eller du kan som bestyrelsesmedlem hjælpe personen med tilmeldingen.

Stand by-listen - hvis kurset er overtegnet

En ny funktion er også stand by-listen. Er et kursus overtegnet, kan du komme på stand by-liste, og du får automatisk en mail, hvis der kommer en ledig plads. Men så skal du reagere hurtigt, for pladsen udbydes efter først-til-mølle-princippet.

Flere om opgaverne

Med DGI Foreningsservice er det enkelt at lade andre overtage nogle af opgaverne. Du kan få en anden til at holde styr på instruktørlisten, eller der kan være en, der står for tilmeldinger til arrangementer og kurser. Du kan også give trænere og instruktører mulighed for selv at tilmelde sig kurser. Hvis foreningen har en kursusansvarlig i bestyrelsen, kan vedkommende også tilmelde via DGI Foreningsservice.

DGI-tilskud til deltagelse i kurser

For at få DGI-tilskud skal trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer være registreret i DGI Foreningsservice.

Et godt overblik

I DGI Foreningsservice kan du som foreningsleder se en aktuel liste over de trænere, instruktører og foreningsledere din forening har tilmeldt til kurser og arrangementer. Så har du altid overblikket, selv om andre har stået for tilmeldingerne. Du kan også se, hvilke DGI-kurser og uddannelser træneren/instruktøren tidligere har taget i DGI.

Nemt at registrere

I DGI Foreningsservice kan du let registrere flere instruktørtyper på den enkelte i én omgang. Det gør det let at registrere og få overblik over foreningens trænerstab.

Gratis abonnement på "UDSPIL"

Dine trænere og instruktører modtager gratis DGI’s magasin UDSPIL, hvis de er registreret i DGI Foreningsservice.