Gode råd: Sådan tiltrækker I nye frivillige

Her får du en opsummering af nogle af de gode råd fra DGI’s podcast ’Sådan tiltrækker I nye frivillige.’

Gødvad GIF.jpg

Billedet fra venstre: Ulla B. Jørgensen, Eva Hvide Nielsen, Ditte Finsen, Joan Bødskov og Lene Møller Fløe fra Gødvad GIF, fem af de otte i styregruppen, da foreningen var med i DM i Foreningsudvikling 2016-17.

Lyt til podcasten: Sådan tiltrækker I nye frivillige

Gode råd fra podcasten

  • Skab overblik over opgaverne i foreningen og gør dem synlige. Og skab overblik over de gode kræfter, I allerede har. Så bliver det mere tydeligt, hvilke opgaver I mangler folk til.
  • Fortæl vidt og bredt om alt det, der går godt. Lad den positive vinkling fylde.
  • Vær nysgerrig overfor alle medlemmer og forældre, der kommer i foreningen. Hvad interesserer dem? Hvad arbejder de med? Hvilken lille, overskuelig opgave vil de evt. løse for foreningen eller holdet?
  • Tænk i rekruttering som en trappe: Start med små, overskuelige opgaver. På næste trin får personen lidt mere ansvar, og efterhånden kan der måske blive tale om en udvalgspost eller en tjans som hjælpetræner. De færreste går direkte ind i en bestyrelse uden at have haft småopgaver først. Denne indslusning i foreningen skal foregå hele tiden, året rundt.
  • Spørg nogle andre, end I plejer. Undersøgelser viser, at mange gerne vil hjælpe, de er bare ikke blevet spurgt.
  • Fortæl hinanden og andre, hvad den højere mening er med opgaverne. Mening motiverer. Måske er det ikke så spændende at vaske fodboldtrøjer, men det skal til, fordi det stimulerer fællesskabet på drengeholdet og får dem til at føle, at de hører sammen og repræsenterer klubben.
  • Skab fællesskaber blandt de frivillige, så det bliver tydeligt, at det er sjovt at være med i jeres forening.
  • Udpeg en frivillig- eller HR-ansvarlig, eller nedsæt et lille udvalg, som har ansvar for, at der er et flow blandt de frivillige. De er lige så vigtige som klubbens økonomi.
  • Lav en frivilligstrategi.

Podcasten "Find flere frivillige" er produceret af journalisterne Jonna Toft og Søren Prehn Jensen, Periskop.

Lyt til flere podcasts fra DGI.