Gode råd: Sådan skaber I en inkluderende og rummelig forening

Her får du en opsummering af de gode råd fra DGI’s podcast ’Sådan skaber I en rummelig forening’.

Lyt til podcasten: Sådan skaber I en rummelig forening

  • Tjek foreningens hjemmeside: Er den tydelig om aktiviteter, aldersgrupper, niveau og hvilke forventninger, der er til deltagerne på de enkelte hold. Undgå indforstået sprog. Lav gerne en engelsk version af hjemmesiden.
  • Sørg for, at der er kontaktoplysninger på hjemmesiden til en person, der kan fortælle mere om klubben og holdene.
  • Tag en beslutning i bestyrelsen om, hvilke værdier der skal præge jeres arbejde i foreningen. Hvis fællesskab og sammenhold er væsentlige værdier for jer, så lav en tjekrunde: Hvordan afspejles jeres værdier på hjemmesiden, på klubbens opslagstavle, i nyhedsbreve mv.?
  • Etabler et samarbejde med skole/SFO om idrætsaktiviteter, så foreningens trænere får mulighed for at introducere børnene for nogle af foreningens aktiviteter.
  • Etablér ’senstarterhold’, altså hold for begyndere i alle aldre, hvor de kan få en introduktion til idrætten og nogle basiskompetencer. Efterhånden kan de sluses ud på de andre hold.
  • Etablér hold i idrætsgrene, som de færreste har en baggrund inden for, fx floorball. Hvis alle er på samme niveau, er det lettere at være med for dem, der ikke har en idrætslig baggrund.
  • Hold Åben Hal-arrangementer og andre åbne aktiviteter, der også er for ikke-medlemmer, med jævne mellemrum.
  • Gør det nemt at oprette nye aktiviteter i foreningen. Kommer der en ildsjæl med en ide, kan bestyrelsen f.eks. låne et beløb ud til udstyr. Det kan senere betales tilbage via kontingenter. Vent med organisatoriske krav, til aktiviteten er godt i gang.

Find mere viden:

DGI har udviklet en række koncepter for, hvordan man kan styrke fællesskabet og trivslen og byde nye grupper inden for i foreninger. Læs mere her.

Lyt til andre podcasts fra DGI 

Af Jonna Toft