Dét kan I bruge Foreningsservice til

DGI Foreningsservice giver dig et bedre overblik over de informationer, der vedrører dig og din forening.

Med DGI Foreningsservice kan din forening:

  • Tilmelde til kurser, skole, lejre m.m. og holde overblik over de tilmeldte.
  • Lave en komplet dokumentationsrapport til ansøgning om kommunalt tilskud til kurser.
  • Holde oversigten med foreningsledelsen/instruktører ved lige. DGI anvender disse oplysninger til udsendelse af information og magasinet UDSPIL.
  • Finde alle tidligere instruktører og bestyrelsesmedlemmer, som har været på DGI arrangementer.
  • Få overblik over instruktørernes kompetencer, dvs. kurser og certificeringer.
  • Beskrive foreningen, opdatere foreningens kontaktoplysninger samt oprette links til sociale medier. Oplysninger vises på dgi.dk og Find idræt.
  • Præsentere foreningens aktivitetstilbud.
  • Bestille tryksager, bannere, grafisk hjælp m.v. til foreningspris i DGI's print-shop.
  • Oprette og styre en gaveindsamling til et nyt klubhus, en kunstgræsbane o.l.
  • Benytte indkøbscentral med kopimaskiner, printere og forbrugsvarer til for-eningens kontorhold.

Foreningsservice: Log in her

Hvem har adgang?

Alle foreningens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan gå ind i Foreningsservice. Hvis du er oprettet, kan du få et brugernavn og adgangskode. Se videoen om, hvordan det gøres i praksis!

Mere onlinetilmelding - meld til og fra online

Med online-tilmelding kan du selv tilmelde dig eller dine instruktører til kurser, arrangementer, stævner osv. Du får også mulighed for selv at ændre din tilmelding, hvis du for eksempel ombestemmer dig med hensyn til T-shirt-størrelse eller hellere vil have et andet kursusmodul. Du kan også ganske enkelt afmelde dig et arrangement. Fra Foreningsservice kan du sende en tilmeldingsopfordring til en instruktør, eller du kan som bestyrelsesmedlem hjælpe personen med tilmeldingen.

Stand by-listen - hvis kurset er overtegnet

En ny funktion er også stand by-listen. Er et kursus overtegnet, kan du komme på stand by-liste, og du får automatisk en mail, hvis der kommer en ledig plads. Men så skal du reagere hurtigt, for pladsen udbydes efter først-til-mølle-princippet.

Flere om opgaverne

Med DGI Foreningsservice er det enkelt at lade andre overtage nogle af opgaverne. Du kan få en anden til at holde styr på instruktørlisten, eller der kan være en, der står for tilmeldinger til arrangementer og kurser. Du kan også give trænere og instruktører mulighed for selv at tilmelde sig kurser. Hvis foreningen har en kursusansvarlig i bestyrelsen, kan vedkommende også tilmelde via DGI Foreningsservice.

DGI-tilskud til deltagelse i kurser

For at få DGI-tilskud skal trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer være tilknyttet foreningen korrekt og foreningen skal være medlem af DGI.

Kommunetilskud

Bemærk, at de fleste kommuner giver tilskud til kurser for foreningsledelsen og instruktører. Se reglerne på din kommunes hjemmeside.

Et godt overblik

I DGI Foreningsservice kan du som foreningsleder se en aktuel liste over de trænere, instruktører og foreningsledere din forening har tilmeldt til kurser og arrangementer. Så har du altid overblikket, selv om andre har stået for tilmeldingerne. Du kan også se, hvilke DGI-kurser og uddannelser træneren/instruktøren tidligere har taget i DGI.

Nemt at registrere

I DGI Foreningsservice kan du let registrere flere instruktørtyper på den enkelte i én omgang. Det gør det let at registrere og få overblik over foreningens trænerstab.

Gratis abonnement på DGI magasinet Udspil

Bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører kan få tilbud om at modtage DGI’s magasin Udspil gratis, når de er registreret i DGI Foreningsservice.

Gratis synlighed

dgi.dk/foreninger kan alle søge foreninger og idrætter. For at potentielt nye medlemmer kan finde din forening, er det vigtigt at jeres kontaktoplysninger - dvs. adresse, email og telefonnummer - beskrivelse og aktiviteter er opdateret korrekt.

Er oplysninger om foreningens hjemmeside og Facebookside opdateret, kan der linkes til dem.

Desuden har DIF og DGI i regi af Bevæg dig for livet udviklet funktionen Find idræt, der på tværs af DIF og DGI gør det lettere for danskerne at finde en idrætsforening i deres område.

DGI's kontakt til foreningen

DGI anvender oplysninger i DGI Foreningsservice til at informere foreningen og foreningens medlemmer om relevant nyt og spændende tilbud. Derfor er det vigtigt at oplysningerne om de tilknyttede personer, aktiviteter, medlemssystem, hjemmeside og sociale medier er opdaterede. På den måde kan DGI yde den bedste rådgivning.

Udvidelse af Foreningsservice

DGI arbejder løbende på at udvide funktionaliteten og dermed værdien af Foreningsservice, så foreningen får endnu mere ud af at logge ind. Har du ønsker i den forbindelse, kan du skrive en mail til tina.samsoe.udholm@dgi.dk.