Jura

Der følger en række pligter med, når man sidder i en bestyrelse. Bliv klogere på, hvad I skal være opmærksomme på.

Som bestyrelsesmedlemmer har I ansvaret for, at jeres forening agerer korrekt i forhold til de gældende regler og love i landet. Det er for eksempel bestyrelsens ansvar, at der er styr på foreningens forsikringer, ligesom det er bestyrelsens ansvar, at der er indhentet børneattest på de trænere, der arbejder med børn under 15 år. 

Som bestyrelse bør I ligeledes have en klar holdning til doping, ligesom i bør sætte jeg ind i de gældende regler for frivilligt arbejde.

Hent viden og konkret information på siden her.