Trivsel skabes af nærkontakt

Mistrivsel kan ramme børn til træning. Se, hvordan du som træner spotter mistrivsel og gør noget ved den.

Trænere kan skabe trivsel ved at være tæt på børnene til træning Foto: Jens Astrup

”Alarmklokkerne bør ringe, hvis du ser børn, der optræder anderledes, end de plejer” understreger Veronika Bonnevie.

Hun er instruktør for gymnasitkholdet Krudtuglerne i Salto City.  

Om instruktørens og trænerens opgave, når et barn synes at mistrives, siger hun:

”Reagér hvis et barn hænger i gardinerne, er meget stille, reagerer voldsomt over for de andre, ikke vil være med i øvelserne eller ser beklemte ud.” 

Derfor børn trænere bør bryde et tabu og turde tale med hinanden om de børn, der skiller sig ud fra flokken som sårbare børn.

Trænere og instruktører bærer et ansvar

Ikke alle børn trives til træning. Nogle føler sig ikke inkluderet i dén type øvelser, andre gemmer sig hele tiden bagest, springer i ribberne eller reagerer voldsomt.

For nogle af børnene er de reaktioner kun midlertidige. Men for andre børn betyder det, at de mistrives i en dybere grad end blot nu og her.

Det er her trænere og instruktører bærer et ansvar for at spotte og håndtere mistrivsel blandt børn, så de begynder at trives, mener hun og andre instruktører.

Giv plads til det enkelte barn

Trænerens tilgang til børnene under en træning betyder alt for de børn, der ikke trives.

Det fastslår Kathrine Felland Gunnløgsson, mor til nu 12-årige Alfred, der er autist.

”Hendes måde at se ham på og tale til ham på betyder så meget for en dreng som min søn, der har svært ved at klare de mange sanseindtryk, der er til en træning,” understreger hun og tilføjer:

”Det handler om at have en fingerspidsfornemmelse og en evne til at justere kravene til det enkelte barn ned, så det får lyst til at komme igen næste gang.”

Hent viden i temartiklerne

I dette tema kan du hente viden om at spotte og håndtere mistrivsel, tage de svære samtaler med børn og forældre og med foreningens bestyrelse.