Udelukkelsesnævnet

Positive børneattester skal bringes for et udelukkelsesnævn.

Foreninger, som er medlem af DIF, DGI eller Firmaidrætten, skal aktivt modvirke seksuelle krænkelser af børn og unge i deres forening. Som et led i denne indsats kan personer, der dømmes for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser af børn og unge under 18 år, udelukkes fra opgaver og hverv i foreningen.

I praksis sker det i et udelukkelsesnævn, som er nedsat af de tre idrætsorganisationer med en repræsentant for hver af de tre bestyrelser. DGI er p.t. repræsenteret ved hovedbestyrelsesmedlem Ole Drejer.

Nævnet behandler spørgsmål om udelukkelse, og idrætsforeninger har pligt til at underrette nævnet, når de indhenter en børneattest, som indeholder  anmærkninger, eller når der på anden vis er rejst sigtelse, tiltale eller afsagt dom i sager om seksuelle krænkelser af børn og unge under 18 år mod en person, der har haft et hverv i foreningen.

Læs de specifikke regler for for behandling af udelukkelsessager.

Nævnet behandlede i 2018 fire sager.

Kontakt: sekretær for Udelukkelsesnævnet, Anders Young Rasmussen, DIF, tlf. 43262035 eller 20427080.

For anden rådgivning kontakt en foreningskonsulent i din landsdelsforening eller DGI's beredskab.