Hvilke krav er der til en forening, som udbetaler løn?

Hvis din forening udbetaler løn, er foreningen arbejdsgiver og modtagerne ansatte. Det betyder blandt andet, at foreningen skal registreres i det Centrale Virksomheds Register.

Udbetaler din forening løn til trænere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og ledere? Så er foreningen arbejdsgiver, hvis den

  • udbetaler A-indkomst.
  • udbetaler B-indkomst ud over det maksimale 1.500 kr. i vederlag pr. person.

Modtagerne af lønnen er ansatte

Når din forening er arbejdsgiver, er der en række pligter, som den skal opfylde.

Der skelnes mellem:

Løn, honorar eller vederlag over 1.500 kroner = A-indkomst

Foreningen har pligt til at indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag, betale til den særlige pensionsordning og indberette til SKAT. Hvor meget, I skal indeholde af A-skat og AM-bidrag, fremgår af den enkelte persons skattekort.

Løn, honorar eller vederlag på højst 1.500 kroner = B-indkomst

Foreningen har ikke pligt til at trække skat eller lave oplysningsseddel på lønnen.
Modtageren skal selv oplyse indtægten til SKAT som B-indkomst.

Bemærk! Foreningen skal selv tilmelde sig som arbejdsgiver hos SKAT senest otte dage efter den første lønudbetaling.

Lønsedlen skal som minimum indeholde fire oplysninger:

  • Hvor mange penge personen har tjent i perioden
  • Hvilken periode lønsedlen dækker over
  • Beløb som er trukket fra til fx A-skat og AM-bidrag
  • Foreningens navn, adresse og CVR-nr.

Foreningen skal have et CVR-nummer

Når I har ansatte i din forening, skal foreningen også have et CVR-nr. Det er gratis at få og let at oprette på virk.dk