Medielicens og storskærm i foreningen

Skal foreningen betale medielicens? Og hvornår er et storskærmsarrangement privat? Bliv klogere på tv og mediebrug i foreningen.

Medielicens - skal I betale?

Hvis jeres forening har aflønnet personale, skal I betale medielicens. Foreninger skal betale licens, hvis de har aflønnet personale. De fleste foreninger med over 300 medlemmer har ansatte. Foreninger, der kun udbetaler omkostningsgodtgørelse, er ikke forpligtet til at betale medielicens.

Kulturministeriets licensbekendtgørelse paragraf 15 gør foreninger med medarbejdere forpligtet til at betale medielicens. Satsen for 2014 for foreninger er 961,00 kr.

Medielicensen har afløst TV-licensen, og omfatter alle apparater, der kan modtage billeder. Dvs. at computere, mobiltelefoner og lommecomputere med adgang til internettet, de såkaldte pda'er, er omfattet af bekendtgørelsen.

Visning af storskærm til offentlige arrangementer

Hvis foreningen inviterer til et offentligt arrangement, hvor der vises tv, eksempelvis i forbindelse med en fodboldkamp gælder ophavsretslige regler.

Her skelnes mellem offentlig og privat visning.

Visningen i foreningen er privat hvis følgende er opfyldt:

  • Foreningen har saglige eller stedlige kriterier for medlemskabet
  • Medlemskabet må ikke kunne opnås lige forinden visningen
  • Antallet af medlemmer må ikke overstige ca. 800
  • Visningen foretages ikke med henblik på at få flere medlemmer til foreningen eller i anden kommerciel sammenhæng

En privat visning for foreningens egne medlemmer kræver ikke en tilladelse med dertilhørende omkostninger.

En offentlig visning af tv kan koste en afgift til rettighedshaveren.