Reglen om sporadisk indberetning af løn afskaffes

Den 1. januar ophører foreninger og virksomheders mulighed for at indberette løn sporadisk. Fremover skal de lave en såkaldt nul-angivelse i de måneder, hvor der ikke er udbetalt løn til ansatte. Og ifølge Skattestyrelsen kan det blive dyrt, hvis man glemmer det.

Hvad sker hvornår?

  • Ændringen sker pr. januar 2019.
  • I januar 2019 skal der alene indberettes til eIndkomst, hvis der er udbetalt løn i december 2018. Der skal ikke foretages nulindberetning. 
  • 11. februar er første indberetningsdato (løn for januar 2019) efter, at de nye regler er trådt i kraft.

Muligheden for at indberette ansattes løn (A-skat og am-bidrag) sporadisk, det vil sige i nogle måneder, men ikke i alle, ophører ved årsskiftet.

Automatisk omregistrering

Foreninger og virksomheder, der i dag kun har pligt til at indberette løn i de måneder, hvor de udbetaler løn, vil automatisk blive omregistreret pr. 1. januar 2019. Det sørger Skattestyrelsen for. Herefter har de pligt til at indberette på månedlig basis - også i de måneder, hvor der ikke udbetales løn.

Husk nul-indberetning

"De nye regler har betydning for alle vores medlemsforeninger, som har lønudbetaling, men hvor der ikke er lønudbetaling hver måned. Sådanne foreninger skal fremover nulindberette for de måneder, hvor der ikke er lønudbetaling," oplyser DGI's advokat Steen F. Andersen.

Foreninger, der ikke udbetaler løn overhovedet, men kun omkostningsgodtgørelse, omfattes ikke af reglerne.

Afmeld registrering som arbejdsgiver

Alle foreninger bør tjekke, om de i CVR er registreret som arbejdsgiver.

Stort set alle DGI’s foreninger vil være registreret med et CVR-nummer, men det er kun foreninger, der har lønudbetalinger, der skal være registreret i CVR som arbejdsgiver. Så hvis en forening er registreret som arbejdsgiver uden at udbetale løn, skal de afmelde sig dette element i CVR, men ikke selve CVR.

Læs også dette informationsbrev fra Skattestyrelsen à 29. september 2018.