Trænere og instruktører: godtgørelse eller løn?

Der er mange muligheder for at honorere og anerkende arbejdet for ulønnede instruktører, trænere og ledere i din forening. Tjek de forskellige skattepligtige ydelser – og få tips til skattefrie omkostningsgodtgørelser.

De fleste foreninger tænker logisk nok på løn, som den naturlige form for aflønning, når de skal bestemme, hvordan de skal betale deres instruktører, trænere og ledere. Men der er flere muligheder for økonomisk kompensation for at arbejde i en forening.

Skattefrie godtgørelser

 • Træningstøj med logo – dog maksimalt 5.500 kroner årligt. Husk, er tøjet uden logo, er det skattepligtigt!
 • Fri kontingent. Kræver at det først vedtages af bestyrelsen eller ved generalforsamling
 • Faglige kurser
 • Lån af foreningens sportsudstyr
 • Refusion af faktiske udgifter og dermed udlæg for foreningen
 • Frirejser til turneringer, konkurrencer og stævner

Lønnede trænere, instruktører og ledere kan også få skattefri rejsegodtgørelse og overnatning for rejser for foreningen ved rejser over 24 timer. Men disse udbetalinger skal indberettes til SKAT.

Læs mere: Takster for skattefri godtgørelse til ulønnede ledere, trænere og instruktører

Skattepligtige ydelser

 • Løn (A-indkomst ved beløb over 1.500 kr. pr. person pr. år. B-indkomst ved beløb under 1.500 kr.)
 • Honorar (A-indkomst ved beløb over 1.500 kr. pr. person pr. år. B-indkomst ved beløb under 1.500 kr.)
 • Gavekort
 • Værdi af fri bil
 • Værdi af fri bolig (B-indkomst)
 • Træningstøj uden logo
 • Fri telefon eller internet
 • Betaling for vask af træningstøj og klubdragter

Læs mere: Hvilke krav er der til en forening, som udbetaler løn?