Udbetaling til medlemmer og udøvere - hvad er skattefrit?

Din forening har mulighed for at udbetale penge til aktive amatøridrætsudøvere. Nogle beløb er skattefrie, andre skal der betales enten A-skat eller B-skat af.

Som forening kan du udbetale beløb til personer, der ikke modtager nogen form for løn, honorar eller vederlag for at dyrke sin idræt i foreningen. 

Mulighederne er:

 • Pokaler og medalje (Skattefri)
 • Kontante præmier og gavekort (B-indkomst)
 • Præmier i form af varer (B-indkomst)
 • Startpenge (B-indkomst)
 • Tabt arbejdsfortjeneste når personen repræsenterer foreningen (B-indkomst. Foreningen skal indberette ved beløb over 1.500 kr.)
 • Fri kontingent (Skattefri)
 • Udlån af foreningens sportsudstyr, tøj og rekvisitter (Skattefri)
 • Befordring ved egen kørsel til kampe, træning, kursus m.m. (A-indkomst)
 • Befordring ved kørsel af foreningens medlemmer til kampe m.m. (Skattefri)
 • Refusion af faktiske udgifter og udlæg for foreningen (Skattefri)
 • Frirejser i forbindelse med turneringer, træningslejer m.m. (Skattefri)