Vejledning om skat og godtgørelser 2018

En 2018-vejledning om skattemæssige forhold for idrætsforeninger hjælper kasserere og bestyrelsesmedlemmer i spørgsmål om skat, omkostningsgodtgørelse, regnskab m.m.

Ulønnede trænere kan få godtgjort faktiske omkostninger som er forbundet med at være træner (Arkivfoto) Foto: Gregers Kirdorf

Vejledning om skatteforhold for idrætsforeninger

Vejledningen findes kun i elektronisk form. Du kan downloade den her.

Skema til brug for udbetaling af skattefri godtgørelser kan downloades her.

DGI og DIF har opdateret en vejledning om skattemæssige forhold i idrætsforeninger med satser for 2018. Skattestyrelsen har bidraget med kommentarer, ligesom spørgsmål fra foreninger er indarbejdet i materialet.

Vejledningen fokuserer specielt på forhold for idrætsforeninger og er en god hjælp til kasserere og bestyrelsesmedlemmer.

Vejledningen indeholder kapitler om

1. Foreningens skattemæssige forhold

- om skattepligt og selvangivelse for idrætsforeninger, bogføring, erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige indtægter, årsregnskab, revision. Afsnittet indeholder også oplysning om registrering af CVR-nummer, digital postkasse, NemKonto m.m.

2. Udbetaling til trænere, ledere m. fl.

- om udbetaling til hhv. lønnede/honorerede personer og ulønnede. Herunder befordrings- og skattefri godtgørelser.

3. Omkostningsgodtgørelse og refusion af udgifter

- om Ligningsloven og ”Foreningsbekendtgørelsen,”  skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, refusion af faktiske udgifter, telefon og internet, køb af sportstøj, vask af foreningens tøj, administrationsudgifter m.m.

4. A- eller B-indkomst eller skattefrit?

5. Administration af lønudbetaling

(Om A-skat og AM-bidrag,  forskudsopgørelse og skattekort, lønudbetaling m.m.)

Takster for skattefri godtgørelse i 2018