7 tips til det gode referat

Et godt møde slutter med et godt referat. Et præcist referat sikrer, at ingen er i tvivl om, hvad der bliver aftalt – både for deltagerne og dem, der var forhindret i at møde op. Find skabelon til referat her!

Referatet er mødets vigtigste informationskilde.

Et godt referat sikrer, at mødets resultater huskes og bruges. Og et præcist referat sikrer, at ingen er i tvivl om, hvad der bliver aftalt – både for deltagerne og dem, der var forhindret i at møde op.

Referater er særligt vigtige ved møder, hvor der er mange deltagere. Når der er mange personer involveret, bliver der ofte lavet mange aftaler. 

Styr på opgaverne: Lav en statusliste

For at sikre at de opgaver, der bliver fordelt ved bestyrelsesmøder, også bliver udført og fulgt op på, kan det være en god idé med en statusliste over bestyrelsens samlede aktiviteter.

Fordelen er, at den giver et hurtigt overblik – også over de gennemførte opgaver.

Listen skal være et bilag til dagsorden og referat. På bestyrelsesmødet gennemgår I listen som et særskilt punkt og opdaterer med afsluttede eller nye opgaver og aktiviteter. 

7 tips til det gode referat:

  1. Skriv kort og præcist.
  2. Fremhæv overskrifter.
  3. Notér beslutninger særskilt under hvert punkt.
  4. Gengiv vigtige argumenter, hvis beslutningen ikke er umiddelbart indlysende eller beror på megen debat.
  5. Notér navnet på den ansvarlige på alle opgaver.
  6. Skriv for at informere – ikke imponere!
  7. Undgå at egne kommentarer og holdninger kommer med. Skriv objektivt og refererende.

Tip: Sæt strøm til referatet! Overvej at koble referatet til en projektor, så deltagerne kan korrigere undervejs.

Tip: Sæt deadline på referatet! Referatet bør fremsendes, når informationerne er mest aktuelle og interessante – nemlig umiddelbart efter mødet. 

Det er en god ide at sætte en generel frist for, hvor længe der må gå efter et møde. Det kan skrives i forretningsordenen, hvis det skal være mere officielt og bindende.

Send altid referatet til bestyrelsen – eventuelt også suppleanter og instruktører.