Giv nye medlemmer i bestyrelsen en god start

Har din forening klare og enkle retningslinjer om pligter, ansvar og muligheder i bestyrelsen? Undgå sjusk, frafald og skæve forventninger hos nye bestyrelsesmedlemmer med en god intro til værktøjer og forpligtelser.

”Det er vigtigt, at nye medlemmer af bestyrelsen ved, hvad de går ind til. Derfor er det en fordel at få afstemt forventningerne fra starten,” siger Svend Lindahl, foreningskonsulent i DGI Nordjylland.

Afdramatiser opgaven

Svend Lindahl ved, at udsigten til bestyrelsesarbejdets ansvar kan gøre kommende bestyrelsesmedlemmer nervøse. Spørgsmål som ”Kan jeg blive hængt op på et eller andet, hvis foreningen får rod i økonomien?” og ”Kan jeg få egne penge i klemme?,” giver ofte en smule uro.

”Derfor bør første del af introduktionen egentlig være at afdramatisere opgaven,” siger Svend Lindahl.

5 formelle krav til bestyrelsen

Foreningskonsulenten oplister en række formelle opgaver, som en bestyrelse har pligt til at klare:

  • Børneattesterne skal være i orden. En nødvendig opgave, der ikke skal sjuskes med.
  • Regnskabet skal vise et fornuftigt omfang i forhold til foreningens vedtægter.
  • Seriøs og fornuftig revision af regnskabet er nødvendig.
  • Kommunale tilskud og indberetninger skal klares rettidigt.
  • Foreningens forsikringer skal være i orden.

Er foreningen medlem af DGI? Så er den i besiddelse af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring samt de øvrige forsikringsordninger, som DGI og DIF har indgået på vegne af foreninger og forbund.

Ejer foreningen noget af værdi, er det sund fornuft at vurdere, om man har de fornødne forsikringer.

Læs mere: Sådan dækker Idrættens Forsikringer

Økonomi er ikke kun kasserens ansvar

”Det er medlemmernes midler, foreningen administrerer. Derfor skal bestyrelsen se til, at de bliver brugt i forhold til foreningens formål,” siger Svend Lindahl.

Han anbefaler, at bestyrelsen gennemgår regnskabet tre til fire gange om året. Og så understreger han, at det ikke kun er kassereren, der skal vide, hvordan det står til. Alle har pligt til at spørge.

”Det behøver ikke at være et stort arbejde. Når man har IT-redskaber som for eksempel Conventus, kan man nemt printe en balance ud. Det er ikke i orden at være et halvt år bagud. Sker der noget med kassereren, kan det være svært at få stumperne samlet sammen,” siger Svend Lindahl.

Visioner og effektive møder

Bestyrelsens arbejde bliver kedeligt, hvis det kun går op i drift. Derfor bør en god introduktion også indeholde enkle værktøjer til effektive møder, organisering, uddelegering af opgaver og udformning af strategier.

Læs mere: Tips til effektivt bestyrelsesmøde i din forening

”Hvis bestyrelsesarbejde foregår fra hånden til munden, glemmer man at forholde sig til, hvad foreningen er for en størrelse. Enhver forening skal have en drøm, som man må holde sig for øje, så man ikke kun afvikler, men også udvikler, ” siger Svend Lindahl.