Lyt! Aktiv lytning giver bedre kemi og samarbejde i foreningen

Lyt med dit hoved og hjerte som leder. Så kommer der gang i samarbejdet i din forening, bestyrelse og dit udvalg. Mestrer du aktiv lytning og de uselviske spørgsmål, fremmer du god dialog ved møder.

Du kender situationen fra et utal af møder i foreningen: Bestyrelsesmødet er i gang. Du er optaget af at fortælle om de nye visioner, I drøfter i tennisudvalget. Så opdager du, at den nye mand fra badmintonudvalget ikke lytter, men har mere travlt med at kigge på sin telefon. Du mister tråden, irriteres, tier og har mest af alt lyst til at skride fra mødet, fordi du synes, du spilder tiden på endnu et af dens slags møder, hvor alle bare venter på selv at få ordet.

Alle ledere kender den frustrerende følelse af at gå fra et møde uden at være blevet hørt.

Men frustrationen kan vendes til noget langt mere frugtbart og dynamisk, hvis parterne lytter ægte nysgerrigt og nærværende til hinanden.

Krævende teknik – men kan læres!

Aktiv lytning kan synes krævende, fordi den fordrer en vilje til at forstå meningen bag ord, kropssprog og mimik. Men teknikken kan læres.

Læs mere: Hvordan går det? Coaching giver frivillige større motivation

4 faser mod større forståelse

En gruppe deltagere på DGI’s lederkursus ”En stærk, frivillig leder” har testet reaktioner og udbytte af de forskellige niveauer af lytning to og to – fra den ikke eksisterende til den insisterende:

1. fase

Negativ lytning i tre minutter. Den ene begynder f.eks. at fortælle om egne ledererfaringer, mens den anden tavst begynder at kigge ned i nogle papirer på bordet eller ud af vinduet.

Reaktion: "Man går i stå med sin fortælling, så snart den anden synes adspredt."

2. Fase:

Ordløs lytning med nik, smil og aktiv mimik. Den ene person fortæller sin historie, mens den anden tavst nikker, smiler og bruger ansigtsmimik til at vise sin interesse.

Reaktion: "Hun nidstirrede mig hele tiden og nikkede bare. Det virker så overfladisk og diffust!"

3. Fase:

Reaktioner med lyd på, men stadig uden ord. Den ene person fortæller videre, mens lytteren sætter lyd på sine reaktioner.

Reaktion: "Bedre, men jeg savner nogle spørgsmål for at mærke interessen for det, jeg siger."

4. fase:

Reaktioner med ord, nik, berøring og spørgsmål.

Reaktion: "Den måde at reagere på viser, at personen er interesseret i det, jeg fortæller. Og så lærer jeg at tænke mine ideer og forslag om igen, når den anden stiller mig opklarende eller uddybende spørgsmål i stedet for at kommentere det, jeg siger."

Lærerige spørgsmål

Lærer du at være en god lytter, finder du også ud af, at der hører mere med i rollen, hvis den for alvor skal bringe nye perspektiver ind i lederarbejdet.

Som idrætsleder og samtalepartner skal man også opøve evnen til at stille undersøgende, uddybende og løsningsorienterende spørgsmål.

Brug 3 typer af spørgsmål

Disse tre typer spørgsmål løfter samtalen og stemningen og går direkte til sagens kerne:

Undersøgende spørgsmål

Eksempler:

"Hvor skal det holdes?"

"Hvor mange penge har vi til rådighed?"

"Hvem er målgruppen?"

Uddybende spørgsmål

Eksempler:

"Hvor er det vigtigst for dig, at vi sætter fokus?"

"Hvor tror du, det er vigtigst for bestyrelsen, at der bliver sat fokus?"

"Hvilke nye muligheder, tror du, at løsningen af denne opgave kan give dig?"

Løsningsorienterede spørgsmål

Eksempler:
"Hvilke ideer har du til (...) ?"

"Kunne der være andre måder at gøre det på?"

”Jeg foreslår, at vi gør (...). Hvad siger du til det? "

Er det svært?

Lyt til et råd fra Anders Kristensen, konsulent i DGI Sydvest:  

"Ignorer den dårlige kemi ved at glemme det første negative indtryk, du får af den anden person. Træd så et skridt i baggrunden, og lad den anden komme til orde først. Hele ideen i aktiv lytning bunder jo i, at man reelt er interesseret i den, man taler med."