4 vigtige trin: Tiltrækning af nye frivillige kræver klar strategi

Hvem? Hvor mange? Hvornår? Hvordan? Bliv bedre til at tiltrække ledere, instruktører, hjælpeinstruktører og trænere til din forening med en klar politik for processen.

Start med at finde ud af, hvem der gør hvad.

Følg disse fire trin og få lettere ved at tiltrække frivillige i din forening:

1: Hvem spotter og spørger?

Normalt er det bestyrelsen, der har opgaven med at spotte og spørge nye, frivillige kræfter. Men hvis du involverer alle, der er tæt på foreningen, har du et meget større netværk at trække på. Derfor er det vigtigt, at alle ved, at de også gerne må anbefale instruktører og ledere. Synliggør, at man kan indstille navne til bestyrelsen eller koordinatoren.

I kan eventuelt bede andre om at spotte og spørge nye frivillige, eksempelvis:

 • Bestyrelse og suppleanter
 • Instruktører og hjælpeinstruktører
 • Tidligere instruktører
 • Ressourcepersoner
 • Forældre
 • Medlemmer

Læs mere: 5 gode råd: Effektiv ledelse tiltrækker frivillige

2: Hvor mange frivillige har I brug for? Bevar overblikket

Hvorfor har du brug for en ny frivillig instruktør, leder eller hjælper? Overvej, om der eventuelt er behov for at justere på antallet af nye frivillige. Måske er det tid til at upgrade antallet af frivillige kræfter, hvis der er tale om nye aktiviteter, et område i vækst – eller et område, som netop trænger til vækst?

Tip: I takt med at opgaven med at spotte og spørge nye frivillige bliver uddelegeret, er det nødvendigt at aftale spilleregler for at undgå skuffede forventninger. Derfor bør der være en primær frivilligkoordinator, som samler op på forslag fra medlemmer og omverden til nye frivilligkandidater. Koordinatoren bør også være den primære kontaktperson til de nye kandidater. En klar plan giver klar kommunikation.

3: Hvor åben er jeres forening?

Jeres forening skal signalere åbenhed, og at der altid er plads til en til. Det kan derfor være en god idé at invitere åbent, for eksempel:

 • Sammen med annonceringen af foreningens sæsonprogram
 • På foreningens hjemmeside
 • På indskrivningsdagen
 • I velkomstfolderen til medlemmerne
 • Ved velkomsten på de enkelte hold
 • I foreningens blad

Ofte er det dog mest effektivt at spørge direkte. Det viser, at du har tænkt over, hvad du vil med holdene i foreningen, og at du interesserer dig for den aktuelle person og dennes kvalifikationer.

Læs mere: Spørg rigtigt!

Instruktørerne kan også hjælpe ved at:

 • finde deres hjælpeinstruktører eller medinstruktører (eksempelvis på de hold, de selv går på)
 • foreslå hjælpeinstruktører
 • hjælpeinstruktørerne kan foreslå kandidater inden for deres netværk

Bemærk, det kan kun lade sig gøre, hvis bestyrelsen har gjort to ting klart:

 • Hvor der mangler frivillige
 • At rekrutteringsopgaven bliver løst i fællesskab
   

4: Hvornår spørger du?

Præcisér, hvor du vil forsøge at rekruttere frivillige, og ret dit fokus derhen.

Det er godt at lytte til og tale med medlemmerne, når de

 • ringer for at tilmelde sig
 • venter som forældre i omklædningsrummet
 • udviser ekstra interesse for idrætten
 • forholder sig aktivt til idrætten

Læs mere: Effektiv strategi: Motion for voksne giver flere frivillige