Café Klubånd - et moderne forsamlingshus

Beder-Malling Idrætsforening er godt på vej til at indfri visionen om at omdanne foreningens café til lokalsamfundets samlingspunkt.

Caféen i Beder-Malling Idrætsforening er blevet samlingspunkt for ikke kun foreningens 16 afdelinger, men også for lokalsamfundet. Foto: Jens Hasse

Beder og Malling er to forstæder 15 kilometer fra Aarhus, som efterhånden er vokset så meget sammen, at det betragtes som én by. Vokset sammen er også byens idrætsforeninger. Beder-Malling Idrætsforening, i daglig tale kaldet BMI, tæller 16 underafdelinger. 3000 af byens 8387 indbyggere er medlem af BMI, og langt de fleste har deres gang i Egelund Idrætscenter. Der er en heftig trafik ud og ind af idrætscenteret, når folk skal til skydning, fitness, badminton, fodbold, svømning eller en af de mange andre aktiviteter.

Café Klubånd er idrætscentrets kantine, som er drevet af frivillige. Café Klubånd er de 16 underafdelingers samlingspunkt og fælles stolthed. Caféen blev født for tre år siden og har siden da været motor for en udvikling, som gør paraplyforeningen til et godt bud på fremtidens forening.

"Vores tanke var, da vi startede op, at Café Klubånd skulle være et moderne forsamlingshus og skulle skabe et samlingspunkt mellem de to byer Beder og Malling, fordi medlemmerne kommer fra to byer. Så det handlede ikke kun om sport, men også om kultur. Et sted, hvor vi alle kunne være og føle os hjemme. Mere end bare en café," fortæller Christine Winding-Lauritzen, som er frivillig leder af caféen.

Kunne også have sat en automat op

Udgangspunktet var en ganske almindelig café i en idrætshal, som i mange år blev drevet af forskellige forpagtere med skiftende succes. Med et forpagterskifte og underskud på 300.000 kroner i efteråret 2015 stod BMI ved en skillevej, hvor man skulle beslutte, om caféen helt skulle lukke, eller om man skulle forsøge noget helt andet.

Vi var tre, der var klar på at give det et skud

Christine Winding-Lauritzen

"De tre største udfordringer var at finde frivillige, en deltidskok og have et samarbejde op at køre mellem afdelingerne og hovedforeningen. Vi kunne også sætte en automat op, så man kunne trække en kop kaffe eller sodavand, men det var ikke det, vi ville. Det var klubånden, vi gerne ville, som navnet symboliserer."

For at få frivillige nok til at drive caféen aftalte de, at alle foreningens 16 afdelinger hver især skulle byde ind med to frivillige. På den måde fik man alle afdelinger til at tage ejerskab i caféen. Men siden viste hjælpen sig også fra uventet kant.

Frivillige fra hele lokalsamfundet

"Det overraskede os, at de frivillige også kom af sig selv fra lokalsamfundet. Folk, der ikke nødvendigvis har tilknytning til idrætsforeningen, men som bor herude, har hørt om det og gerne vil støtte op. Det er jo fantastisk. Vi er en god blanding af medlemmer, forældre og folk som bor herude, som godt kan lide konceptet."

TIDSLINJE

JANUAR 2016: Café Klubånd åbner

FEBRUAR 2016: Første arrangement Fastelavnsbrunch trækker over 100 deltagere

JANUAR 2017: Cafeens regnskab går i 0

JANUAR 2018: Cafeen laver overskud på 50.000

APRIL 2018: Borgerbazar med 800 besøgende

NOVEMBER 2018: Café Klubånd nomineres til Danskernes Idrætspris

NOVEMBER 2018: Christine Winding-Lauritzen kåres som årets ildsjæl

FEBRUAR 2019: Christine ansættes på fuld tid som projektleder i BMI

Tre år efter Café Klubånds tilblivelse er underskuddet ikke kun vendt fra et minus på 300.000 om året til et plus på 50.000 kroner. Café Klubånd er blevet det lokale samlingspunkt, de ville skabe. De frivillige driver nemlig ikke kun Café Klubånd, men afholder også aktiviteter såsom borgerbazar, barsels- og senioraktiviteter i formiddagstimerne, fællesspisning for op til 80 personer hver mandag og familiesøndag en gang om måneden.

Aktiviteterne kommer hele lokalsamfundet til gode. Eksempelvis blev noget af overskuddet fra borgerbazaren brugt til at støtte det lokale dagplejerhus til at købe en ladcykel, men internt i BMI er det også blevet et samlende punkt. Der er blevet skabt en kultur, hvor man ikke blot mødes til 3. halvleg i caféen, men hvor man så vidt muligt booker og afholder alle arrangementer i Café Klubånd.

"Café Klubånd betyder rigtig meget. Man kan nemt blive opdelt med så mange afdelinger, men BMI’s hovedbestyrelse har tænkt meget i, hvordan man kan skabe en samlet kultur og en samlet enhed. Det har caféen været med til at booste," siger Christine Winding-Lauritzen.

Afgrænsethed er vigtigt for frivillighed

Klubånden er ikke det eneste, som har fået et boost. Det har frivilligheden også. Da Café Klubånd blev til, var der 0 frivillige. I dag er der over 70. Nogle laver meget, andre mindre. Fælles er, at opgaverne er afgrænsede, og at folks kompetencer bliver udnyttet indenfor det, de brænder for. Og så er der også plads til, at man kan træde tilbage, hvis overskuddet i en periode ikke er der.

Vi slår meget på, at man kan være frivillig på mange måder, og at det er afgrænset

Christine Winding-Lauritzen

"Jeg tror, afgrænsethed er vigtigt for frivillighed. Mange tror, at vi siger haps og tager 20 timer i ugen, hvis de siger ja, men sådan er det ikke."

For resultaterne blev Café Klubånd i 2018 nomineret til Danskernes idrætspris i Østjylland. De vandt ikke, men det føltes sådan.

"Det var en fælles indsats, der lå til grund, så alle var stolte af at være en del af det. Vi følte allerede, vi havde vundet ved at blive nomineret," siger Christine Winding-Lauritzen.

Visionen om at skabe et attraktivt idrætscenter brænder stærkere end nogensinde. Fra 1. februar blev Christine Winding-Lauritzen således ansat som projektleder på fuld tid i BMI. 

"Det overordnede mål med ansættelsen er at skabe et attraktivt idrætscenter. Og så har vi skabt en masse drypvise initiativer, vi nu skal have fulgt op på og strukturere," slutter Christine Winding-Lauritzen.