Spørg rigtigt!

Stil de rigtige spørgsmål til de rigtige mennesker, og hav motivation i fokus. Det er opskriften, uanset om du ønsker flere frivillige som instruktører, hjælpetrænere eller ledere.

Undersøgelser viser, at flertallet af trænere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreningen er blevet frivillige, fordi nogen har spurgt dem. Det er de færreste, som har meldt sig på en generalforsamling.
Årsagen er, at mange reagerer positivt på at være udpeget og føle sig eftertragtet. 

Spørg året rundt

Vent ikke med at prikke til egnede kandidater én gang om året – spørg året rundt!

Gode tidspunkter:

 • Spørg, når forældrene lige har set deres børn have en god oplevelse
 • Spørg, når formanden lige har rost trænere for deres arbejde
 • Spørg, når foreningen har positiv omtale i pressen

Dårlige tidspunkter:

 • Spørg ikke, når du selv er godt træt af foreningsarbejde - din stemning smitter
 • Spørg ikke den travle mor i ulvetimen ved fryseren i Netto
 • Spørg ikke, når mødet er færdigt, og I er på vej ud af døren

Sådan caster du optimalt!

Det er vigtigt, at arbejdet passer til personen. For at en person siger ja til at arbejde frivilligt, er det vigtigt, at opgaven

 • er tilpas udfordrende (regnskabsføreren orker nok ikke at være kasserer i fritiden, men måske træner)
 • giver energi (harmonerer med personens interesser)
 • giver mening (moderen vil måske gerne være hjælpetræner, når hun alligevel er til stede)
 • er realistisk (teenageren har ikke tid til at hjælpe en dag om ugen, men måske en dag om måneden)
 • er konkret (meld ærligt ud om det forventede omfang – måske afmystificerer I endda et fejlopfattet arbejdspres)
 • har klare rammer

Spot frivillige ved aktiviteterne

Nye frivillige findes i hverdagen året rundt – især hvor aktiviteterne foregår. 

Foreningens næste træner findes måske blandt:

 • Unge, der altid bliver hængende i klubben efter træning.
 • Unge, der er gode til børn og til at skabe engagement, selv om de ikke er bedst til selve idrætten.
 • Mødre, der altid sidder i hallen til træning. Husk også at spørge dem, der stiller spørgsmål. Det er udtryk for interesse og ikke en kritik af træningen.
 • Fædre, der altid kører til kampe.

Læs mere: Effektiv strategi: Motion for voksne giver flere frivillige

Tip: Bed trænere, holdledere og hjælpetrænere om at hjælpe med at finde frivillige – de kender i forvejen holdet og personerne omkring det.

Spørg med respekt

At spørge på en anerkendende måde tager sit udgangspunkt i en opfattelse af, at

 • alle kan noget
 • alle har noget de går og drømmer om
 • alle kan bidrage til noget positivt, hvis de får plads og opbakning til det

Du skal spørge sådan, at personen

 • oplever ægte interesse for det, han eller hun kan og står for
 • får oplevelse af råderum og indflydelse
 • får lyst til at deltage
 • bliver klogere
 • mærker fokus på det, han eller hun kan
 • får klart indtryk af, hvilken rolle han eller hun skal udfylde
 • hvilket team han eller hun bliver en del af

Overvej forskellige spørgsmålstyper

For at opnå den mest optimale dialog kan du overveje følgende roller, når du spørger:

 1. Detektiven stiller opklarende spørgsmål og får fakta retur. Det kan være: ”Hvem? Hvad? Hvor? Hvornår? Hvorfor?”
 2. Den opdagelsesrejsende stiller undersøgende spørgsmål. Det kan være: ”Hvorfor er der...? Hvordan kan du…? Er der egentlig nogen…? Hvordan tror du de andre…? Hvad tror du jeg tænker, når du..?”
 3. Facilitatoren stiller refleksive spørgsmål og åbner op for indfaldsvinkler og muligheder – måske på sigt. Det kan være: ”Hvis nu…? Hvad så? Kunne du forestille dig…? Tænk på…?”
 4. Dommeren stiller konfronterende og kontante spørgsmål og får mere bindende svar. Det kan være: ”Vil du gøre det? Hvornår skal det så ske? Hvem gør så hvad? Er det sådan?”

Bestyrelsens mål smitter

Hvis udgangspunktet er, at bestyrelsen ønsker at forny aktiviteten i foreningen og godt kunne tænke sig at have nye instruktører med, er det centralt at stille spørgsmål som:

 1. Hvis du skulle have et hold, hvad kunne du så tænke dig, at I skulle lave?
 2. Hvis du skulle have et hold – hvilke vilkår vil du så gerne have?
 3. Hvis du fik muligheden – er der så noget, der kunne afholde dig fra at gå i gang?
 4. Hvad tror du egentlig, at deltagerne vil forvente af dig?

Læs mere: 4 vigtige trin: Tiltrækning af nye frivillige kræver klar strategi