6 råd om at starte træning for flygtninge

Med et asylcenter som nabo overvejer mange foreningsledere, hvordan de kan invitere flygtninge til træning. Det giver Hobro Svømmeklub sine bud på her

Skaf haltimer og gode instruktører. Så letter du jeres arbejde med at integrere flygtninge i din forening Foto: Steen Bille

Det kan være en win-win situation, når en idrætsforening inviterer flygtninge inden for, mener Christian Johnson, formand for Hobro Svømmeklub.

Her mødte 38 primært syriske børn op, da klubben åbnede for bassinhold i august.

»Vi får flere medlemmer, god omtale i pressen og et positivt image lokalt,« beskriver han udbyttet for klubben.

Han tilføjer:

»Vi føler, at vi har et stort ansvar for at tage imod nye borgere som Mariagerfjord Kommunes største forening, der modtager store økonomiske tilskud.«

Klubben giver samtidig flygtningene indhold i deres hverdag, mener han.

»De lærer at komme ud blandt danskere, de lærer dansk og finder ind i et socialt fællesskab. Det gør det lettere for dem at blive integreret i lokalsamfundet,« forklarer han.

Sådan gør I

Christian Johnson har seks råd til ledere, som ønsker at invitere flygtninge ind i deres forening:

  1. Det vigtigste er bare at springe ud i det.
  2. Hav én indgang til kommunen via fritidsvejleder el. lign som brobygger til familierne.
  3. Brug samlingen ved sæsonstart til at spørge trænerne, om de vil tage et hold.
  4. Overvej at finde rigtige trænere, der er gode til at åbne munden og sætte regler.
  5. Find en voksen leder eller træner som koordinator og kontakt til flygtningene.
  6. Find en tolk, der kan formidle regler og øvelser.

Tre tanker til lederen

Netværkskoordinatoren i Mariagerfjord Kommune, Margrethe Thomassen, har fire råd til foreningslederen:

  1. Overvej om din forening kan klare, at rumme flygtninge.
  2. Overvej om flygtningene vil være i en idrætsforening eller om deres ønsker passer bedre til en aften- eller ungdomsskole.
  3. Overvej om den idrætsgren I vil tilbyde i første omgang, er nem at være med i.
  4. Overvej at have en person, der kan hjælpe, hvis det brænder akut på.

Læs historien om Hobro Svømmeklub, der har lavet hold for 50 syriske flygtningebørn.