Ny målgruppe: Psykisk sårbare

DGI Inklusion har udvalgt psykisk sårbare borgere som en af sine tre prioriterede målgrupper. Tjek, hvad DGI gør for at integrere dem i foreningslivet - og hvordan du som forening kan få sparring om gruppen.

Hvor mange medlemmer har du med depression, angst, ADHD eller autisme i din forening?

Hvis du ikke har nogen – eller måske slet ikke ved det – er det meget almindeligt. Gruppen er underrepræsenteret i foreningslivet.  Netop derfor udgør den også en uudnyttet ressource som frivillige og aktive i foreningernes aktiviteter.

Hvis din forening åbner for personer med psykiske lidelser, vil I øge livskvaliteten for personerne. Og begge parter vil få nye muligheder og oplevelser. Derfor er psykisk sårbare borgere en prioriteret målgruppe for indsatsen i DGI Inklusion.

Læs mere: Ny målgruppe: Socioøkonomisk dårligt stillede

Læs mere: Målgruppe for inklusion i idrætsforening: Etniske minoriteter

Psykiske lidelser rammer også foreningsaktive

Hver anden familie i Danmark vil på et tidspunkt komme i berøring med behandlingssystemet som følge af psykisk sygdom som depression, angst, ADHD og skizofreni. Angst – en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark – påvirker lige nu omkring 250.000 danskere.  750.000 vil på et tidspunkt i livet opleve at lide af angst.

En stor del af de aktive i foreningerne vil dermed på et tidspunkt opleve, at et familiemedlem, et andet medlem i foreningen eller den aktive selv får en sindslidelse.

Fokus på børn og unge

Psykiske lidelser blandt børn og unge, herunder opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme, kan være en barriere for at deltage i foreningsliv.

Der mangler præcise tal for, hvor udbredt disse typer psykiske lidelser er. Men et forsigtigt skøn vurderer, at cirka fire procent af alle skolebørn har ADHD (SFI, 2011). 

Erfaringer fra DGI’s landsdelsforeninger og projektet Playon under DGI Storkøbenhavn viser, at en del børn med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser heldigvis allerede er aktive i foreninger på lige fod med andre børn. Det betyder dog også, at trænere, forældre, børnene selv og deres holdkammerater i det daglige nogle gange oplever de udfordringer, der kan opstå, når børn med autisme eller ADHD indgår i foreningens sociale sammenhænge. 

Derfor er der behov for, at DGI understøtter sine medlemsforeningers at arbejde for, at trænere, foreninger og forældre oplever sig bedre klædt på til at rumme og inkludere målgruppen. Derudover er det en vigtig opgave at gøre familier med børn med for eksempel ADHD eller autisme opmærksomme på, at foreningslivet også er for dem.

Læs mere: Flere unge medlemmer? Vælg deep talk frem for smalltalk

Læs mereHold for overvægtige børn giver nye medlemmer