Ny målgruppe: Socioøkonomisk dårligt stillede

Undersøgelser viser, at din socioøkonomiske baggrund påvirker, om du deltager i organiseret idræt. Derfor prioriterer DGI Inklusion den målgruppe højt og arbejder blandt andet for at få flere borgere i udsatte boligområder til at vinde glæden ved fællesskab og foreningsliv.

DGI Inklusion har tre grupper af borgere i sin målgruppe. Socioøkonomisk dårligt stillede er en af dem.

Læs mereMålgruppe for inklusion i idrætsforening: Etniske minoriteter
Læs mereNy målgruppe: Psykisk sårbare borgere

Din bopæl påvirker dit helbred

Undersøgelser viser, at deltagelse i organiseret idræt hænger sammen med socioøkonomisk baggrund.

Udsatte byområder og ressourcesvage landdistrikter er kendetegnet ved, at der er høj grad af arbejdsløshed og mange borgere med ingen eller kort uddannelsesbaggrund. Ofte følger en stram økonomi, dårlig fysisk og helbredsmæssig tilstand og mindre erfaring med og overskud til at deltage i kultur- og fritidslivet. 

Færre dyrker fodbold, karate og gymnastik i udsatte områder

Sammenlignet med befolkningen som helhed er der færre aktive i den lokale fodbold-, karate- eller gymnastikforening i udsatte boligområder.

Rapporten Idræt i udsatte boligområder fra 2012, konkluderer blandt andet at:

”Andelen af beboerne i de udsatte boligområder, der går til idræt i en forening, er mindre end halvt så stor som i landet som helhed” (6).

”Skoleeleverne fra de udsatte boligområder går meget mindre til idræt i en idrætsforening, end elever på samme klassetrin gør i gennemsnit i hele landet” (6).

DGI har fokus på yderområderne

I en del af DGI’s landsdelsforeninger er problemet om socioøkonomisk dårligt stillede borgeres inklusion i foreningslivet lokaliseret i ressourcesvage yderkommuner og mindre byområder i landdistrikterne. Derfor har DGI Inklusion og DGI’s landsdelsforeninger fokus på at understøtte de sociale ressourcer i yderområderne og fremme et aktivt foreningsliv blandt socioøkonomisk dårligt stillede borgere bosat der.

Fokus på børnefamilier

DGI har særligt fokus på at øge foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i ressourcesvage familier. Det er fordi, idræt er et væsentligt element i børn og unges personlige, sociale og fysiske udvikling. 

Deltagelse i organiseret idræt kobler hele familien til foreningens netværk. Samtidig give foreningslivet øget selvværd og følelse af at bidrage med noget og herigennem bedre trivsel (se f.eks. la Cour, 2011). 

Forskning indikerer derudover, at tidlig deltagelse i foreningsidræt øger sandsynligheden for fysisk aktivitet i ungdoms- og voksenlivet. Derfor er det et problem, når børn og unge i ressourcesvage familier ikke er foreningsaktive på lige fod med andre børn og unge. 

Den lavere grad af foreningsdeltagelse blandt børn i ressourcesvage familier skyldes blandt andet, at mødet med foreningerne kan være svært, fordi forældrene ikke selv har erfaring med at have dyrket idræt. Dertil kommer den økonomiske dimension: At udgifter til f.eks. kontingent, transport og udstyr kan virke uoverkommelige i et stramt budget (se f.eks. Nielsen, 2011 og ”Idræt i udsatte boligområder”, 2012). 

Læs mere: Pulje: Foreningsliv for alle

Hvad vil DGI?

Det er et vigtigt element at styrke og udvikle de bestående foreninger i samarbejde med lokale beboere og andre aktører. Det kan for eksempel være boligforeninger. Målet er at give børn, unge og voksne bedre muligheder for at have et sundt og aktivt fritidsliv i fællesskab med andre. 

Med udgangspunkt i DGI’s hidtidige erfaringer med indsatser i udsatte byområder, tilslutter DGI sig anbefalingerne i rapporten ”Idræt i udsatte boligområder” og vægter

  • hjælp og støtte til de eksisterende foreninger og frivillige grupper i de udsatte boligområder.
  • hjælp og støtte til de eksisterende flerstrengede idrætsforeninger uden for boligområdet.
  • involvering af de lokale beboere til at udvikle og gennemføre nye idrætsinitiativer.

Læs mere: 7 gode værktøjer til inklusion i din forening