Unikke og selvorganiserede events tiltrækker de unge

Teenagere i Dybbøl I&U får frie hænder til at planlægge og organisere events. Det sikrer, at foreningen rammer de unges interesse i bulls eye. Vil du også have flere unge i din forening?

Der er kun én vej frem, hvis vi skal fastholde de unge: At spørge dem om, hvad de gerne vil have i foreningen.

Claus Klaris, formand for Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening

Han har taget initiativ til at fastholde de unge gennem selvorganiserede aktiviteter.

”De unge går efter events, der er anderledes. Og særligt outdoor events hitter,” siger Claus Klaris. Erfaringen stammer fra et samarbejde med 35 teenagere fra Dybbølskolen. De unge blev opfordret til at finde på nye events, der ikke tilbydes i foreningsregi. Siden oprettede foreningen en side på facebook, hvor de unge kunne stemme for den ide, som de syntes var bedst. Fodbold i mørke og nye varianter af triatlon kom øverst på hitlisten.

Penge til markedsføring af events 

Foreningen har afsat 15.000 kroner til, at de unge kan virkeliggøre de mest populære ideer, selvom de rækker ud over foreningen traditionelle tilbud.

”Det er vigtigt, at de unge oplever, at deres stemme bliver hørt. Vi giver dem frie hænder til at tænke ideer. Med det følger så til gengæld ansvaret for at organisere, markedsføre og udføre ideerne,” siger Claus Klaris. 

Unge tænder på eventbaserede aktiviteter

Formanden fra Sønderjylland erkender, at der skal noget særligt til at tænde aldersgruppen, fordi mange unge hellere vil være med i eventbaserede aktiviteter:

”Som idrætsforening er vi derfor nødt til at skabe en ramme om andet end det rent strukturelle – uanset om vi laver en gruppe fra case til case eller danner et fast udvalg med unge, som vores gymnastikudvalg gør,” forklarer Claus Klaris og fortsætter:

”Med udgangen af folkeskolen ender et netværk for dem, som ellers driver dem meget. Derfor skal vi som idrætsforening arbejde for at skabe en ny ramme, hvor vi sammen med de unge kan skabe nogle justerede sociale netværk via events flere gange om året,” lyder hans bud.

Læs mere: Netværk får de unge i nettet

Find yngre ledere

For Claus Klaris giver det et nyt perspektiv for ledelsen af en forening at involvere de unge i at formulere og gennemføre det, de selv ønsker:

”For det meste fylder driften af den daglige forening det meste af en bestyrelses tid så meget, at den sjældent tænker i morgendagens udvikling.”

Derfor mener han, at en løsning kan være at finde yngre mennesker i lokalsamfundet, som tændes af en anderledes struktur end det traditionelle i en forening. 

”Måske skal vi finde nogle yngre mennesker end os andre, som vi kan engagere i ledelsen i en mere fleksibel rolle. Det kan være folk, der er vant til teambuilding-arbejde, og som kan se en mening i at tage hånd om éngangs-events frem for det traditionelle bestyrelsesarbejde. Og så skal de vide, at de får kompetence til at gennemføre idéerne, og at foreningen bakker dem op med penge,” understreger han.