Pulje: Foreningsliv for alle

Børn af vanskeligt stillede forældre samt voksne flygtninge kan få hjælp til kontingent, stævner og klubtøj, hvis foreningen søger puljen Foreningsliv for alle. Puljen er finansieret af Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden).

Har din forening børn og unge af vanskeligt stillede forældre, voksne flygtninge eller asylansøgere, der har svært ved at finde penge til kontingent, stævner eller klubtøj? Så kan du og din forening tage ansvar og gøre gavn med penge fra puljen Foreningsliv for alle.

Mål med ordningen

Formålet med Foreningsliv for alle er at fremme deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv for børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt for voksne flygtninge og asylansøgere.

Målgrupper

Børn og unge op til 18 år af vanskeligt stillede forældre. 

Børn og unge op til 18 år, hvis forældre er vanskeligt stillede, og hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.

Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere:

Med det stigende antal flygtninge og asylansøgere, som Danmark modtager, kan lokale foreninger med støtte fra Foreningsliv for alle-puljen tage socialt ansvar og byde voksne flygtninge eller asylansøgere over 18 år velkommen i foreningen.

Målgruppen er flygtninge og asylansøgere over 18 år, hvor idræts- og foreningslivet medvirker til at give et større socialt netværk, sproglære og integration i samfundet og hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Hvad kan foreningen søge støtte til?

Til børn og unge op til 18 år kan der søges til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Såfremt vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften
  • Beklædning og udstyr, maks. 500 kr. årligt
  • Deltagelse i stævner og lejre, maks. 500 kr. årligt

Der kan bevilges det fulde ansøgte beløb, hvis der søges på vegne af uledsagede flygtningebørn.

Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Såfremt vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften
  • Beklædning og udstyr, maks. 500 kr. årligt