Få flere medlemmer til din forening

Hvordan får vi flere medlemmer i vores forening? Hvordan får vi flere unge? Hvad skal vi gøre for at tiltrække nye målgrupper – og fastholde dem?

Fortæl hvad I kan tilbyde

Kender potentielle medlemmer i dit lokalområde din forenings aktiviteter? Første skridt hen imod ny medlemmer er ofte at blive bedre til at fortælle lokalsamfundet om jeres tilbud. 

Nøglen er at forstå hvad der vil gøre en forskel for potentielle medlemmer uden for foreningen. Et sted at starte er at spørge jeres lokalsamfund om deres behov. Til dette formål har DGI udviklet foreningsundersøgelsen, der er en spørgeskemaundersøgelse der kan give værdifuld information om hvordan I får flere medlemmer

Sig pænt velkommen - også på hjemmesiden

For mange er det lidt spændende at skulle afsted til træning for først gang. Derfor er det vigtigt at tage godt imod nye medlemmer. Det starter med at de nye medlemmer ved hvor man skal møde og at der en til at tage imod. Se mere om hvordan man kan tage godt imod og hvordan man ikke skal gøre i denne video.

Det vigtigt at I virker som en åben og imødekommende forening - også på hjemmesiden, da det er her nye medlemmer ofte vil få førstehåndsindtrykket af jeres forening. Læs mere om at optimere hjemmesiden her

Det rette tilbud til den rette målgruppe

Moderne foreningsmennesker har forskellige behov. Især betyder vores alder og livssituation meget for hvilke aktiviteter vi finder attraktive. Det kan derfor være en god idé at sætte sig ind i hver enkelt livsfase og alder for at finde ud af om jeres forening kan tilbyde noget ekstra til denne målgruppe.

Læs mere om de 6 livsfaser og hvad der motiverer de enkelte aldersgrupper. Unge motiveres bl.a. af ansvar og identitet, hvis du vil vide mere om seniorerne kan du læse mere her. Familierne finder du mere om her.

Læs mere om hvordan I kan få flere medlemmer herunder, eller ring til DGI konsulenten og få en snak om din forening.