Særlige målgrupper: Inklusion i foreningen

Her får du tips og værktøjer til, hvordan din forening lukker døren op – og holder den åben - for dem, der er uden for foreningslivet.

Socioøkonomisk udsatte borgere. Borgere med etnisk minoritsbaggrund. Sårbare børn og unge. Det er de borgere, som DGI Inklusion prioriterer i sin indsats for at inkludere og integrere i danske idrætsforeninger. 

I kan som forening gøre rigtig meget for at tage imod de grupper, der er udenfor foreningslivet. DGI vil rigtig gerne hjælpe hvis I vil arbejde med at inkludere målgrupperne i jeres forening, men der er rigtig meget I selv kan gøre. 

Kom igang med at arbejde målrettet med inklusion i din forening

Få hjælp fra DGI inklusion

Vi tager initiativ til pige- og kvindeforeninger rundt i landet. 

Læs mere: DGI Foreningskvinder

Børn af vanskeligt stillede forældre samt voksne flygtninge kan få hjælp til kontingent og klubtøj, hvis foreningen søger puljen ”Foreningsliv for alle”.

Læs mere: Foreningsliv for alle

Sårbare børn og unge

Gruppen af sårbare børn og unge udgøres dels af dem, som i kortere eller længere tid rammes af mistrivsel og psykiske vanskeligheder samt dem, som har livsvarige, kognitive udfordringer som autisme, ADHD, mv. Læs mere om hvordan I kan få hjælp til at inkludere sårbare børn og unge. 

Borgere med etnisk minoritsbaggrund

Denne gruppe er mangfoldig, bl.a. hvad angår livsformer, etnisk og religiøs baggrund, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning. Alligevel deltager den i mindre grad i foreningslivet. Læs mere om hvordan I kan inkludere etniske minoriteter.

Socioøkonomisk udsatte borgere

En stram økonomi, dårlig fysik helbred eller et liv på kanten af fællesskaberne kan gøre det vanskeligt at deltage i foreningslivet. Det belaster udsatte familier, ofte på børn og unges bekostning. Læs mere om hvordan I kan være med til at knække den negative sociale arv.