Unge i foreningen

I et godt ungemiljø er fællesskabet meningsfyldt og udviklende. Det viser forskning og eksempler fra foreninger, der har positive erfaringer med at knække frafaldskoden.

Venner, lektier, fritidsjob, sport, fester og kærester er nogle af de projekter, som fylder i unges liv. Ifølge ungdomsforsker Søren Østergaard er foreningsidrætten – næst efter skolen – den største organiserede arena i unges liv. Det giver foreningerne et privilegium og et ansvar.

Et ansvar og et privilegium

”Det er et privilegium, fordi det i en periode, hvor et ungt menneske formes, er muligt at byde ind med alt det, foreningslivet potentielt kan byde på,” siger Søren Østergaard. Den gode forening kan byde ind med:

  • oplevelsen af at mestre intensive oplevelser ude af komfortzonen
  • mødet med ”gode”, nysgerrige voksne
  • ansvar for andre
  • indøve demokrati
  • og meget mere. Læs fx artiklen "Flere venner - mere tid alene," hvori Søren Østergaard introducerer 7 vigtige perspektiver i arbejdet med unge.

Hvis foreningslivet passer sammen med brikkerne i unges øvrige liv, er der en god chance for at de hænger ved, tager ansvar og involverer sig. Den bedste måde at blive opdateret på, er – ikke overraskende – at spørge de unge selv. Du kan også dykke ned i artiklerne om foreninger, der har gode erfaringer med at inkludere unge.