Artikler

Reglen om sporadisk indberetning af løn afskaffes

Den 1. januar ophører foreninger og virksomheders mulighed for at indberette løn sporadisk. Fremover skal de lave en såkaldt nul-angivelse i de måneder, hvor der ikke er udbetalt løn til ansatte. Og ifølge Skattestyrelsen kan det blive dyrt, hvis man glemmer det.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

Få kontingent fra medlemmerne helt automatisk

Flere IT-systemer giver mulighed for at trække medlemskontingent pr. automatik hvert år.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

Kørselsgodtgørelse: Se taksterne for 2018

Skatterådet har fastsat satser for kørselsgodtgørelse for 2018.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

Takster for skattefri godtgørelse til ulønnede

Skatterådet har fastsat satser for skattefri godtgørelser for 2018 til frivillige, der udfører ulønnet arbejde i foreningen.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

Falske mails snyder foreninger for tusinder af kroner

Idrætsforeninger lokkes i stigende grad til at overføre penge til udenlandske bedragere. Læs her, hvordan din forening undgår snyderiet.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

Ny momsvejledning til idrætsforeninger

Skal din forening momsregistreres eller fritages for moms? En ny momsvejledning beskriver reglerne.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

Hvilke krav er der til en forening, som udbetaler løn?

Hvis din forening udbetaler løn, er foreningen arbejdsgiver og modtagerne ansatte. Det betyder blandt andet, at foreningen skal registreres i det Centrale Virksomheds Register.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

Vejledning om skat og godtgørelser 2018

En 2018-vejledning om skattemæssige forhold for idrætsforeninger hjælper kasserere og bestyrelsesmedlemmer i spørgsmål om skat, omkostningsgodtgørelse, regnskab m.m.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

7 gode råd til at undgå underslæb og svindel i foreningen

Det sker, at en kasserer misbruger sin funktion, og bruger foreningens penge til private formål. Det er umuligt helt at fjerne risikoen, hvis foreningen stadig skal fungere men nogle rutiner kan mindske risikoen betydeligt.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler

Den gode fondsansøgning

Her får du en checkliste på, hvordan du skriver den gode fondsansøgning.

Fundet i: Hjælp til administration > Regnskab og økonomi > Artikler
1/2