PR-trailer skydning

Lej en PR-trailer og giv en spændende oplevelse med skydning.

Trailerens indhold:

 • Telt i kraftigt materiale. Teltet er otte meter langt, og for enden er der monteret tre sæt faldmål.
 • Tre standpladsborde med hæve-sænke funktion.
 • Stor tv-skærm, hvor man kan vise instruktionsfilm eller billeder.
 • Derudover er der en væg, der kan klappes sammen samt en
 • stander til informationsmateriale.
 • 3 luftrifler
 • 1 luftpistol
 • 1 tilbehørskasse til luftvåben/kompressor
  NB: Kompressor og luftvåben må hverken opbevares eller transporteres i trailerne

Pris for leje af PR-trailer:

 • 1 dag koster 500 kr.
 • En weekend eller op til fem hverdage koster 800 kr.
  NB: Enkelte landsdelsforeninger giver tilskud til lejen

Book en trailer

Trailerne er placeret i følgende tre landsdelsforeninger, men kan bookes af alle landsdelsforeninger og foreninger:

 • DGI Fyn, Svendborgvej 337, 5260 Odense S (landsdelsforeningens kontor)
 • DGI Midtjylland, Resenfeldevej 21, 7470 Karup (placeret hos frivillig)
 • DGI Midt- og Vestsjælland, Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde (landsdelsforeningens kontor)

Booking af trailer foretages ved henvendelse til:

Transport, opstilling og nedtagning:

 • Trailerens totalvægt er 1.300 kg, mens den faktiske vægt er 1275 kg inkl. alt tilbehør, men fratrukket våben og kompresser. Det er låners ansvar at sikre, at den trækkende bil må køre med den. Lav en beregning

Sådan indhenter du politigodkendelse:

PR-trailerne skal ved hver opstilling godkendes af politiet, før der må skydes på banen. Husk derfor at rette henvendelse til det lokale politi i god tid.

I praksis sker dette ved fremsendelse af mail vedhæftet skydeinspektør Erik Jensens attest på traileren og anvisning på opstilling af skydebanen, se eksemplet: 

Eksempel på email til indhentning af politigodkendelse

Fra: Skytteforeningen 
Sendt: dags dato
Til: ???@politi.dk
Emne: Instruks for midlertidig skydning med luft i PR-trailer
Vedhæftet: Attest Lufttrailer.pdf  Opstilling telt-skydebane.pdf
 
Den af DGI ejede PR-lufttrailer ønsker vi at bruge i forbindelse med et arrangement arrangeret af "xxx skytteforening", hvor vi vil præsentere skydning. Vi ønsker i den forbindelse en ”Instruks for midlertidig skydebane med luft i PR-trailer”
 
Traileren skal opstilles på "sted og adresse" "dato og tidsrum"
 
Det er "xxx skytteforening", formand. "navn", der står for skydningen, med undertegnede som opstiller af skydebanen og hjælper under arrangementet.
 
Jeg vedhæfter Attest lufttrailer fra skydeinspektør Erik Jensen og opstillingsvejledning. Skulle der være yderlige spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.
 

Med venlig hilsen

"Ansøger"