Idrætscoach

Med en uddannelse som idrætscoach for du redskaber til at blive en positiv, nysgerrig, spørgende træner, der uanset niveau og alder lader sine udøvere tage ansvar.

Idrætscoaching er en trænerstil, der tager afsæt i udøvernes kompetencer. En coachende træner er nysgerrig, spørgende og stiller opgaver, og coachen lader udøverne tage ansvar for at finde løsninger, der passer til situationen.

DGI's idrætscoach-uddannelse

  • kan bruges i alle idrætter, men du lærer at coache med afsæt i din idræt.
  • har fokus på alle typer instruktører - også dig, der træner et børne- eller motionshold.
  • strækker sig over tre moduler.
  • giver dig hjemmeopgaver imellem modulerne

Når du har gennemført de tre moduler, kan du kalde dig DGI Idrætscoach, og du får papir på din titel. 

Idrætscoach

Vi har desværre ingen aktuelle arrangementer at tilbyde dig lige nu.

Hvis du vil have information om arrangementer i støbeskeen, så kontakt dit lokale DGI-kontor.