Fælles Trænerdag

Fælles Trænerdag er et kursus i jeres forening, der giver unge mod på at tage en trænertjans - og det virker.

Hvad er Fælles Trænerdag?

Fælles Trænerdag er et kursus i jeres forening, hvor vi - din forening, en flok unge og DGI - sammen skaber indsigt og motivation og de unge prøver trænerrollen i praksis i jeres forening.

Efter kurset tilbydes de unge en praktikperiode som træner i jeres forening, hvorefter de skal tage stilling til, om de vil fortsætte som (hjælpe)trænere i foreningen.
Hidtidige erfaringer viser, at vi får 9 ud af 10 i trænerpraktik efter en Fælles Trænerdag.

Hvordan bliver Fælles Trænerdag en god dag hos jer?

Vi inviterer en hel årgang eller en større gruppe unge til Fælles Trænerdag og giver dem værktøjer, interesse og muligheder for at indgå i et engageret trænermiljø.

Vi gør trænergerningen til et naturligt skridt for unge udøvere, hvor de får kendskab til, hvad en træner egentlig laver og kan prøve trænerrollen i et godt og trygt trænermiljø med tæt støtte fra en erfaren træner.

Hvordan kommer vi i gang?

  • Book et før-møde med din DGI idrætskonsulent og fastsæt en dato for en Fælles Trænerdag i din forening.
  • Præsentér idéen for den/de trænere, som skal tage imod de unge. 
  • Invitér den prioriterede årgang/gruppe af unge til jeres Fælles Trænerdag.
  • Sørg for lidt forplejning til deltagerne i trænerdagen.
  • Resten af planlægningen - timer, pris m.v. - tager vi på før-mødet!

> Bliv inspireret i artiklen Rekrutterede 200 nye hjælpetrænere på fire timer.

Hvad skal I overveje før, under og efter en Fælles Trænerdag i jeres forening?

Fælles trænerdag.png

> Hent viden og værktøjer om at give plads til unge frivillige i din forening.

> Se flere tilbud og koncepter fra DGI.