Foreningernes verdensmål

Denne guide skal gøre det let og håndgribeligt at skabe mere bæredygtige foreninger og events på tværs af DGI.

“Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.” Sådan lyder det overordnede budskab i denne guide, som skal bidrage til flere og mere bæredygtige indsatser i landets idrætsforeninger. Guiden skal gøre det nemt for din forening at arbejde med bæredygtighed til hverdag og ved arrangementer i foreningen.

Guiden er bygget op om seks indsatsområder. Hvert område indeholder idéer og inspiration til, hvordan I kan arbejde med bæredygtighed.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Guiden tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene sætter en fælles retning for alle verdens lande og er et globalt sprog for bæredygtighed. Dermed sætter verdensmålene lokal handling i et globalt perspektiv.

I alt findes 169 delmål, som uddyber de overordnede mål og gør dem mere konkrete. Delmålene hjælper os med at koble arbejdet i den enkelte forening mere direkte til den globale dagsorden, og viser, at små, lokale handlinger også gør en forskel.

I denne guide har vi koblet guidens forskellige områder med verdensmålene på delmålsniveau. På den måde kan du tydeligt se, hvordan du og din forening arbejder direkte ind i verdensmålene, når I går i gang med den bæredygtige udvikling.

Læs mere om de enkelte verdensmål og delmål på verdensmål.org.