Foreningsrådgivning

I DGI’s foreningsrådgivning kan foreningens ledelse få svar på spørgsmål om bestyrelsesarbejde, foreningsjura, folkeoplysningslov, faciliteter, IT, økonomi og meget mere.

Rammer for rådgivningen

Alle foreninger, som er medlem i DGI, kan stille spørgsmål til DGI’s foreningsrådgivere – inden for følgende rammer:

 • Du sender dit spørgsmål pr. mail til udspil@dgi.dk.
 • Du skal opgive dit navn og den forening, du spørger på vegne af.
 • Der er ikke tale om en egentlig sagsbehandling, men om faglig rådgivning.
 • Vi svarer så hurtigt, vi kan, men der kan være travle perioder, hvor du ikke får svar med det samme.
 • Som hovedregel offentliggør vi udvalgte spørgsmål og svar til oplysning og gavn for andre foreninger her og i DGI magasinet Udspil - med mindre du og din forening har særlige grunde til, at vi undlader det.

Vedtægter, IT-systemer, økonomi, regler for tilskud, børneattester og meget mere. Der er mange spørgsmål, når man er bestyrelsesmedlem i en forening.

Heldigvis behøver bestyrelsesmedlemmer ikke vide alt. Der er hjælp at hente, og gode råd er ikke dyre i DGI's foreningsrådgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningskonsulenten i din landsdelsforening med spørgsmål om regler og rammer i hverdagens foreningsliv.  Du kan også stille spørgsmål pr. mail til DGI’s rådgivere. De giver svar på spørgsmål om

 • bestyrelsesarbejde
 • foreningsjura
 • folkeoplysningslov
 • forsikring
 • økonomi og kontrakter
 • hjemmeside og valg af IT-systemer
 • planlægning, etablering og renovering af faciliteter
 • m. m.