ImpulsPuljen

Velliv og DGI giver bolden op til unge og giver jer mulighed for at søge midler, så I kan skabe de aktiviteter og idrætstilbud, I drømmer om.

I teenageårene lægger alt for mange badmintonketcheren, fodbolden eller bordtennisbattet på hylden. Foreningernes fællesskaber bliver valgt fra i en travl hverdag med ungdomsuddannelse, arbejde og venner.

Om puljen

Idrætsdeltagelsen falder drastisk, så snart børn bliver til unge. Mens 80% af de 13-15-årige er med i en idrætsforening falder tallet til 52% for de 16-19-årige. 

Med ImpulsPuljen vil DGI og Velliv bidrage til at vende udviklingen, så foreningslivet bliver relevant for flere unge.

Ansøg her. 

Idrætsorganisationen DGI og pensionsselskabet Velliv går derfor sammen om at give unge egne penge til at udfordre landets idrætsforeninger på nye fællesskaber. Undersøgelser viser nemlig, at unge er klar til at tage ansvar og hele 39% af de 15-29 årige som ikke er frivillige i dag, vil gerne være det.

ImpulsPuljen støtter aktiviteter, som får flere unge til at bevæge sig i fællesskab og dermed skaber små frirum i hverdagen. Det kunne være drop in-badminton i klubben, Løb mod ensomhed eller grill-og-tennis fredag eftermiddag.

Hvor og hvor meget?

Der kan søges alt mellem 5.000 og 25.000 kr. og der skal som udgangspunkt være en idrætsforening tilknyttet projektet.

Puljen dækker udgifter til aktiviteter, f.eks. trøjer, transport af udstyr, musik, træningsudstyr mm. Midlerne er til frivillige aktiviteter og dækker ikke egentlig løn til afviklingen. Honorar og lignende til DJ's, instruktører udefra osv. kan dækkes.

Du kan søge, hvis aktiviteten foregår i en af de følgende 12 DGI Landsdele: DGI Sønderjylland, DGI Fyn, DGI Vestjylland, DGI Nordsjælland, DGI Midt- og Vestsjælland, DGI Sydøstjylland, DGI Midtjylland, DGI Østjylland, DGI Storstrømmen, DGI Sydvest, DGI Nordjylland og DGI Bornholm.

Partnerskabet mellem DGI og Velliv er ambitiøst og skal sikre de bedste vilkår for unges engagement og involvering i det lokale foreningsliv

Charlotte Bach Thomassen, Formand for DGI

Ansøgning

Ansøg her. 

Ansøger skal være mellem 15-24 år for at søge puljen.

Puljen er åben og der vil være mulighed for løbende at ansøge.

Ansøgningerne vil blive gennemgået af lokale Advisory Boards, som består af 3-5 unge mennesker. De vil være ansvarlige for at vælge de mest spændende og innovative idéer ud og fordele midlerne fra puljen. Det er vigtigt, at der også her er unge involveret, så vi sikrer, at unge føler ejerskab i det lokale foreningsliv.