Affaldsressourcer

Affald er en af de store klimaudfordringer og et vigtigt sted at starte, når man vil mindske sit klimaaftryk.

Når I sorterer affald kan ressourcerne genanvendes til nye produkter og dermed skabe ekstra værdi – nogle materialer kan genanvendes mange gange.

Når I arbejder med affaldsressourcer, taler I blandt andet ind i følgende delmål:

  • 11.6 Reducér byernes miljøbelastning
  • 12.4 Håndtér kemikalier og affald ansvarligt
  • 12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt
  • 13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer