Partnerskaber og fællesskaber

Det er vigtigt at tænke partnerskaber på tværs af de seks indsatsområder, da de hver især lægger op til forskellige mulige partnerskaber.

Her er der fire råd til at arbejde med partnerskaber:

  1. Tjek eksisterende tiltag: Scan de forskellige bæredygtighedsinitativer I allerede gør i jeres foreningen. Måske er der en partner, som kan være med til at løfte initiativet endnu mere i forhold til både økonomi og andre ressourcer.
  2. Kortlæg partnerskaber: Kortlæg mulige partnerskaber, ud fra de tiltag I vil lave. Måske har I allerede en god kontakt til en potentiel partner, som kan hjælpe med at løfte eller realisere et eller flere af tiltagene.
  3. Fælles partnerskab: Gå sammen med andre foreninger, skoler, daginstitutioner og lignende for at indgå større partnerskaber, der løfter hele lokalområdet. Undersøg eksempelvis muligheden for at lave fælles affaldshåndtering.
  4. Vælg partnerskaber med omhu. Undgå partnerskaber, der modarbejder jeres bæredygtighedsstrategi. I må gerne stille krav til potentielle partner.

Når I arbejder med partnerskaber, taler ind i følgende delmål:

  • 17.16
  • 17.17