Støtte fra DGI's puljer og fonde

Der findes I DGI en række puljer og fonde, som vores medlemmer kan søge til forskellige projekter og formål.

DGI's puljer og fonde:

  • Foreningsliv for alle-puljen har til formål at muliggøre foreningsdeltagelse for børn og unge af vanskeligt stillede forældre. Der kan ydes støtte til kontingent samt deltagelse i stævner og lejre.
  • Lånefonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier.
  • DIF og DGI's foreningspulje har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Midlerne fra puljen skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
  • Impulspuljen støtter projektansøgninger i en fra unge mellem 15 og 24 år med 5.000-25.000 kroner. Projektet skal have hjemme i DGI Storkøbenhavn, DGI Storstrømmen, DGI Midtjylland eller DGI Østjylland.

Ud over DGI's forskellige puljer og fonde, findes der en række private og offentlige ordninger, der yder økonomisk støtte til projekter og tiltag i lokale idrætsforeninger. Find hjælp til fundraising i foreningen her.