Støtte fra DGI's puljer og fonde

Der findes I DGI en række puljer og fonde, som vores medlemmer kan søge til forskellige projekter og formål.

DGI's puljer og fonde:

  • Foreningsliv for alle-puljen har til formål at muliggøre foreningsdeltagelse for børn og unge af vanskeligt stillede forældre. Der kan ydes støtte til kontingent samt deltagelse i stævner og lejre.
  • Lånefonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier.
  • DIF og DGI's foreningspulje har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Midlerne fra puljen skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
  • Impulspuljen støtter projektansøgninger fra unge mellem 15 og 24 år med 5.000-25.000 kroner. 

Ud over DGI's puljer og fonde, findes der over 150 private og offentlige ordninger, der yder økonomisk støtte til projekter og tiltag i lokale idrætsforeninger.
Se listen over private og offentlige fundraising-muligheder her