Hjælpefonden

Fondens formål er at yde støtte til personer, der er kommet til skade ved aktivitet i foreninger som er tilsluttet DGI. Personen skal være medlem af foreningen.

§1

Fondens formål er at yde støtte til personer der er kommet til skade ved aktivitet i foreninger som er tilsluttet DGI. Personen skal være medlem af foreningen. 

§2

Fonden yder støtte til udgifter i forbindelse med skaden som ikke dækkes fra personens egne forsikringer eller den offentlige sygesikring. Der ydes følgende former for støtte:
 
  • Støtte til behandling af tandskader
  • Støtte til briller og kontaktlinser
  • Støtte til behandling hos fysioterapeuter og kiropraktorer
  • Dagpenge

§3

Ansøgning om tilskud sendes på et særligt ansøgningsskema gennem den pågældende landsdelsforening til DGI. Ansøgning skal påtegnes af landsdelsforeningen.

§4

Støtte fra hjælpefonden bevilges af hovedbestyrelsen.

§5

Fonden finansieres af et tilskud fra DGI som fastsættes i budgettet.

§6

Ændringer i disse vedtægter kan ske på DGI's årsmøde med almindeligt flertal. 


Vedtaget den 31. oktober 1992.
Ændret den 1.-2. november 2002. 
Ændret den 3.-4. november 2006.