DGI Køb Kontorhænder - få styr på det administrative i din forening

Jobbet som kasserer i en forening kræver mange timer bag skrivebordet. Posten er derfor ofte svær at rekruttere frivillige til. Køb Kontorhænder kan være løsningen til at løfte nogle af de tunge, administrative opgaver væk fra foreningens kasserer og bestyrelse.

Der er mange administrative opgaver at varetage som forening. Derfor kan det være fornuftigt at købe professionel hjælp til nogen af opgaverne. DGI har udviklet konceptet Køb Kontorhænder netop for at aflaste de frivillige hænder.

De medarbejdere som er ansat til Køb Kontorhænder har erfaring fra foreningslivet og er regnskabsuddannede. De ved præcis, hvad det handler om, når foreningens administrative opgaver skal under lup – og de kan altid rådgive dig om konkrete sager.

Det er de bedste penge, vi giver ud i Bramming IF – vi kan være sikre på, at alt bliver ordnet i rette tid, så vi ikke mister retten til vores tilskud.

Bramming IF - Kunde siden 2008

Frit valg blandt mange ydelser

Det er foreningen selv der bestemmer, hvilke opgaver I ønsker hjælp til, og I betaler kun for det aktuelle timeforbrug. Før I beslutter jer, kommer vi gerne ud og hjælper jer med at finde ud af, hvad jeres behov er, og vi giver et overslag over timeforbruget.  

Eksperthjælp fra de bedste

Opgaven løses af kompetente DGI medarbejdere, som har mange års erfaring med regnskab og bogholderi i foreningslivet.

Foreningen har en fast kontaktperson, som kender til netop deres forening.

DGI's hænder kan hjælpe med:

  • Bogføring
  • Betaling af regninger, skattefrigodtgørelse o. lign
  • Løn herunder indberetning til Skat
  • Fakturering
  • Budgettering
  • Kommunale tilskudsansøgninger
  • Indberetning til CFR og kommune
  • Momsopgørelse/afregning
  • Udarbejdning af årsregnskab
  • Løse administrative opgaver ad hoc

Hvordan fungerer det?

Foreningen og medarbejderen i DGI udarbejder en opgavefordeling i fællesskab. Foreningen har stadig det økonomiske ansvar, men det daglige arbejde ligger hos DGI. DGI har tegnet en ansvarsforsikring, som dækker et eventuelt tab, som foreningen måtte have lidt, forårsaget af DGI.

Pris 

Prisen er 425 kr. pr. time inkl. moms + et årligt adm. gebyr afhængig af printbehov.

Foreningen betaler kun for det aktuelle timeforbrug.

Personlig kontakt

DGI gør meget ud af den personlige kontakt og rådgivningen til foreningerne, der altid kan kontakte DGI, hvis de har spørgsmål eller brug for hjælp. DGI´s erfaring er, at alle foreninger uanset størrelse kan have glæde af tilbuddet. Kontakt os på:

DGI Køb Kontorhænder
Tlf. 70 29 40 40
Email: kontorhaender@dgi.dk

Et udpluk af foreninger, som benytter sig af DGI Køb Kontorhænder

Billund Idrætsforening      - 2500 medlemmer – kunde siden 2008
Bramming Idrætsforening - 1500 medlemmer – kunde siden 2008
Læborg UIF                        - 350 medlemmer – kunde siden 2008
Arnborg Idrætsforening     – 500 medlemmer – kunde siden 2014
Tobøl UIF                           – 160 medlemmer – kunde siden 2009
Ribe Gymnastikforening    – 1200 medlemmer – kunde siden 2011
Brande Idrætsforening      – 400 medlemmer – kunde siden 2011
Brønderslev GF                 – 650 medlemmer – kunde siden 2015