Støttemuligheder og fonde

Der findes I DGI en lang række fonde, som vores medlemmer kan søge til forskellige projekter.

Mange landsdelsforeninger har deres egne lokale puljer og har desuden et overblik over lokale støttemuligheder, der kan bruges, når I vil sætte nye aktiviteter i gang eller mangler midler til nyt materiel. Find de lokale samt central puljer herunder.

Centrale puljer

Lånefonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier. 

Hjælpefonden har til formål at yde støtte til personer, der er kommet til skade ved aktivitet i foreninger, som er medlem af DGI. Personen, der søges støtte til, skal være medlem af foreningen.

Foreningsliv for alle-puljen har til formål at muliggøre foreningsdeltagelse for børn og unge af vanskeligt stillede forældre. Der kan ydes støtte til kontingent, beklædning og udstyr samt deltagelse i stævner og lejre.