Samarbejde med ældresagen

Mere motion og bevægelse til de ældre medborgere på Bornholm

DGI Bornholm og Ældre Sagen på Bornholm vil udvide samarbejdet. Det fælles samarbejde betyder bl.a. , at der konkret sigtes mod afvikling af et fælles debatarrangement ved Folkemødet 2016 i Allinge. Herudover vil organisationerne blandt andet gøre mere ud af fælles profilering, særligt på områder som omfatter motion og bevægelse.

Samarbejdsaftalen kan ses her

https://mimer.dgi.dk/offentlig/142A2104-001